Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

 

Arcidiecéza: košická

Dekanát: Košice – východ

Patrón mesta Košice: sv. Alžbeta Uhorská (17.11.)

Patrón arcidiecézy: sv. Ondrej (30.11.)

            spolupatróni: sv. Traja košickí mučeníci (7.9.)

Patrón farnosti: sv. Dominik Savio (6.5.)

Výročie požehnania kaplnky: 5.2.

 

 

Naša farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce zasvätená svätému Dominikovi Saviovi bola erigovaná (zriadená) z rozhodnutia Mons. Alojza Tkáča  oddelením z farnosti Ťahanovce - obec 1.7.1995. Kaplnka sv. Dominika Savia bola požehnaná 5.2.1995.

Slávnostný výkop nového kostola, fary a pastoračného centra bol 12.12.2004 (Mons. Alojz Tkáč).

 

Kňazi v našej farnosti

 

1. farári:

1995 – 2004              vdp. Pavel Ščerba              farár

2004 –                       vdp. Patrik Vojtek             farár – vicedekan

 

2. kapláni:

2011 – 2015              vdp. Roman Matisovský   kaplán

2015 – 2016              vdp. Dalibor Ondrej          kaplán

2016 – 2019              vdp. Jozef Juraško             kaplán

2020 –                       vdp. Lukáš Durkaj            kaplán         

  

Sv. Dominik Savio

 

Sviatok:                    9. marec; saleziáni slávia jeho sviatok 6. mája

* 2. apríl 1842          Riva pri Chieri blízko Turína, Taliansko

† 9. marec 1857       Mondonio d’Asti, dnes Mondonio San Domenico Savio pri Turíne, Taliansko

Význam mena:        zasvätený Pánovi

Patrón:                     miništrantov, chlapčenských speváckych zborov

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sv. dominik savio

 

Sv. Dominik Savio sa narodil 2.apríla 1842 v Chieri pri Turíne v Taliansku. Jeho rodičia boli chudobní roľníci. Od malička mu vštepovali kresťanské zásady. Veľmi rád miništroval a ako sedemročný už vedel naspamäť katechizmus. Veľmi túžil ísť na prvé sväté prijímanie, no vtedy to nebolo v jeho veku možné. Kňazi z okolia sa však o tom rozprávali a vzhľadom na jeho duchovnú vyspelosť mu povolili na Veľkú noc roku 1849 pristúpiť k sv. prijímaniu. Mal sedem rokov. Bol to preňho veľký deň. Poznačil si štyri zásady, ktorých sa potom držal počas svojho života:

1. Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí.

2. Chcem svätiť sviatočné dni.

3. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.

4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.

Základnú školu navštevoval v Mondoniu, kam sa jeho rodina presťahovala. Jeho učiteľom bol kňaz Jozef Cugliero. Dominik bol veľmi usilovným a horlivým žiakom, pritom zbožným a skromným. Don Cugliero vedel o jeho tajnej túžbe stať sa kňazom. Kvôli tomu zašiel do Turína za don Boscom.

Prvý raz sa Dominik stretol s don Boscom v Becchi, v jeho rodnom dome. Don Bosco dal Dominikovi deň na to, aby sa naučil naspamäť jednu stránku z katechizmu. Dominik prišiel za ním o osem minút, že to už vie. A naozaj, vedel to presne, s tým, že výborne porozumel aj obsahu. Don Bosco ho teda prijal medzi svojich chlapcov. Aj tam bol veľmi dobrým a usilovným v štúdiu i v duchovnom živote.

V roku 1855 mal don Bosco kázeň o svätosti, ktorá veľmi ovplyvnila Dominika. Následne založil družinu pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie. Jej členovia sa navzájom pretekali v svätosti, v dobrých skutkoch, čnostiach, pomáhaní slabším atď.

Dominik však ochorel. Po predchádzajúcich ťažkostiach v januári 1857 dostal silný kašeľ. 1. marca si poňho prišiel otec. Dominik sa ešte vyspovedal a prijal Eucharistiu a odišiel domov. Nič však nepomohlo. Zomrel 9. marca 1857 v Mondoniu u rodičov. Jeho posledné slová boli: „Ach, aké krásne veci vidím!“

Za svätého bol vyhlásený 12. júna 1954. Jeho úcta je rozšírená po celom svete. Je patrónom miništrantov a mládeže.

(prevzaté z http://www.zivotopisysvatych.sk/dominik-savio/

 

Modlitba k sv. Dominikovi Saviovi:

Bože, prameň a darca každého dobra, ty si dal mladým vo svätom Dominikovi Saviovi obdivuhodný príklad nábožnosti a čistoty; dožič aj nám ako deťom rásť v radosti a láske až do plnej Kristovej zrelosti. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

Štatistiky našej farnosti