Oznamy

14. nedeľa v cezročnom období – 07.07.2019  

 

Pondelok

08.07.

 

09:15

 

 

 

Utorok

09.07.

 

 

 

18:15

 

Streda

10.07.

 

09:15

 

 

 

Štvrtok

11.07.

 

 

 

18:15

Sv. Benedikt - sviatok

Piatok

12.07.

 

09:15

 

 

 

Sobota

13.07.

 

 

 

18:15

 

Nedeľa

14.07.

07:45

09:15

10:45

18:15

 

 

*Od 01.07.2019 slúžime sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

Pondelok, streda, piatok o 09:15 hod. Utorok, štvrtok, sobota o 18:15 hod.

Nedeľa bez zmeny: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

 

*Úradné hodiny počas prázdnin 01.07. – 30.08.2019 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

Od 08.07. do 18.07. kontaktujte iba pána kaplána. PBZ

 

*Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 11.07. po sv. omši o 18:45 - skupina č. 6. PBZ

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €.

 

*Odpustová slávnosť: Veľký Šariš 13.07.- 14.07.2019, Gaboltov 20.07. – 21.07.2019

 

*Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v dňoch 30. a 31. augusta 2019 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce.

Piatok (30.08.) od 17:30 do 20:30 hod a v sobotu (31.08.) od 08:30 do 12:30 hod. Prihlasovanie formou SMS (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša)

u pána farára ( Patrik Vojtek: 0905 695 789 ) od 29.07.2019 do 16.08.2019. PBZ

 

*Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.