Oznamy

13. nedeľa v cezročnom období – 30.06.2019  

 

Pondelok

01.07.

 

09:15

 

 

 

Utorok

02.07.

 

 

 

18:15

Návšteva PM - sviatok

Streda

03.07.

 

09:15

 

 

Sv. Tomáša - sviatok

Štvrtok

04.07.

 

 

 

18:15

s platnosťou

Piatok

05.07.

07:45

09:15

10:45

18:15

Sv. Cyril a Metod - slávnosť

Sobota

06.07.

 

09:15

 

18:15

FS: 8:30, krst: 10:00

Nedeľa

07.07.

07:45

09:15

10:45

18:15

pobožnosť 14:30

 

*Od 01.07.2019 budú sv. omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

Pondelok, streda, piatok o 09:15 hod. Utorok, štvrtok, sobota o 18:15 hod.

Nedeľa bez zmeny: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

 

*Sviatosť zmierenia bude v prvopiatkovom týždni takto: pozor zmena

PO, ST: 08:15 – 09:00, UT, ŠT: 17:15 – 18:00 hod. (vždy iba 1 kňaz)

PIA: nespovedáme – slávnosť. Spovedanie chorých bude v piatok 05.07. od 09:00 hod.

 

*Sv. Cyril a Metod - slávnosť: Štvrtok 04.07. s platnosťou o 18:15 hod.

Piatok 05.07.: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

 

*Úradné hodiny počas prázdnin 01.07. – 30.08.2019 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

 

*Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 04.07. po sv. omši o 19:00 - skupina č. 5. PBZ

 

*ÚMYSLY sv. omší na mesiace júl, august - kto má záujem nech príde zahlásiť pánu farárovi do 05. júla 2019 kvôli dovolenkám a prázdninám. Vďaka za pochopenie.

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €, SMN: 1,30 €.

 

*Levoča – odpustová slávnosť: 06.07. - 07.07.2019. Pešia púť z Košíc: putujeme.sk

 

*Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v dňoch 30. a 31. augusta 2019 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce.

Piatok (30.08.) od 17:30 do 20:30 hod a v sobotu (31.08.) od 08:30 do 12:30 hod. Prihlasovanie formou SMS ( mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša)

u pána farára ( Patrik Vojtek: 0905 695 789 ) od 29.07.2019 do 16.08.2019. PBZ

 

*Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu, vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné overiť pravosť týchto osôb, nejednať s nimi osamote, ale zavolať príbuzného. Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa chráňte pred tým, aby ste sa nestali obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.