Oznamy

 

12. nedeľa v cezročnom období – 23.06.2019  

 

Pondelok

24.06.

 

09:15

 

18:15

Narodenie sv. Jána Krstiteľa – sl.

Utorok

25.06.

 

 

16:15

 

 

Streda

26.06.

 

09:15

 

18:15

CD, FOTO – birmovanci: 18:45

Štvrtok

27.06.

 

 

16:15

 

upratovanie: 16:45

Piatok

28.06.

 

09:15

 

18:15

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – sl.

Sobota

29.06.

07:45

09:15

10:45

18:15

Sv. Petra a Pavla – slávnosť

krst: 11:45, sobáš: 13:00

Nedeľa

30.06.

07:45

09:15

10:45

18:15

krst: 11:45

 

*Sväté omše dnes v nedeľu 23.06. v Košiciach – Starom meste v čase od 09:00 do 12:00 nebudú. Bude iba jedna slávnostná sv. omša v Dóme sv. Alžbety o 09:30 + procesia.

 

*Minulú nedeľu 16.06. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra vo výške 803,70 €. PBZ

 

*Milodary na kostol z 1. svätého prijímania: 522,00 € a z birmovky: 357,80 €. PBZ

 

*Streda 26.06. o 18:45 - prevzatie CD, FOTO zo slávnosti birmovania.

( + z 1. sv. prijímania, ktorí si ešte neprevzali.)

 

*Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 27.06. po sv. omši o 16:45 - skupina č. 4. PBZ

 

*Piatok 28.06. je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho + pobožnosť.

 

*Sobota 29.06. je prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €.

 

*Prosím nehádžte do zvončeka mince inej meny ako euro. PBZ

 

*ÚMYSLY sv. omší na mesiace júl, august - kto má záujem nech príde zahlásiť pánu farárovi do 05. júla 2019 kvôli dovolenkám a prázdninám. Vďaka za pochopenie.

 

*Od 01.07.2019 budú sv. omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

Pondelok, streda, piatok o 09:15 hod. 

Utorok, štvrtok, sobota o 18:15 hod.

Nedeľa bez zmeny: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

                  

*Úradné hodiny počas prázdnin 01.07. – 30.08.2019 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

 

*Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti.