Oznamy

 

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 16.06.2019  

 

Pondelok

17.06.

 

09:15

 

18:15

DSO, 2.sk. - FOTO, DVD, CD

Utorok

18.06.

 

 

16:15

 

 

Streda

19.06.

 

09:15

 

18:15

s platnosťou

Štvrtok

20.06.

 

09:15

16:15

18:15

Najsvätejšieho KTaK, slávnosť

Piatok

21.06.

 

09:15

 

18:15

sv. Alojz Gonzága, sp., uprat: 18:45

Sobota

22.06.

 

 

 

18:15

 

Nedeľa

23.06.

07:45

09:15

10:45

18:15

krst: 11:45

 

*Sviatosť birmovania sa bude udeľovať v našej farnosti dnes v nedeľu 16.06. o 10:45.

Z priestorových dôvodov Vás prosíme, aby ste v tento deň uprednostnili sv. omše v našej farnosti v iných časoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

*Dnešnú nedeľu 16.06. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra. PBZ

 

*Pondelok 17.06. o 19:00 - 2. skupina 1. sv. prijímania: DVD, CD, FOTO, potvrdenie. 

( + 1. skupina 1. sv. prijímania, ktorí si neprevzali.)

 

*Procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v našej farnosti bude na lúke

pri kaplnke dňa 20.06. na záver svätej omše o 18:15. Prosím o prípravu členov BSR.

Sväté omše budú: streda s platnosťou 18:15 a štvrtok: 09:15, 16:15, 18:15.

 

*Upratovanie kaplnky bude v piatok 21.06. po sv. omši o 18:45 - skupina č. 3. PBZ

 

*Sväté omše v nedeľu 23.06. v Košiciach – Starom meste v čase od 09:00 do 12:00 nebudú. Bude iba jedna slávnostná sv. omša v Dóme sv. Alžbety o 09:30 + procesia.

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €, Rebrík: 1,50 €, SMN: 1,30 €.

 

*Prosím nehádžte do zvončeka mince inej meny ako euro. PBZ

 

*ÚMYSLY sv. omší na mesiace júl, august - kto má záujem nech príde zahlásiť pánu farárovi do 05. júla 2019 kvôli dovolenkám a prázdninám. Vďaka za pochopenie.

 

*Od 01.07.2019 budú sv. omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

Pondelok, streda, piatok o 09:15 hod. Utorok, štvrtok, sobota o 18:15 hod.

Nedeľa bez zmeny: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

                  

*Úradné hodiny počas prázdnin 01.07. – 30.08.2019 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

 

*Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti.