Oznamy

Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - 27.12.2020

VEREJNÉ: 25 % kapacity (80 ľudí) – povinné sedenie na svätej omši.

 

PO

28.12.

 

09:15

F

 

 

 

18:45

K

Sv. Neviniatka

UT

29.12.

 

 

 

 

16:15

K

 

Vian. oktáva

ST

30.12.

 

09:15

F

 

 

 

 

Vian. oktáva

ŠT

31.12.

 

 

 

15:00

K

16:15

F

 

Vian. oktáva

PI

01.01.

07:45

K

09:15

K

10:45

K

15:00

F

16:15

F

18:45

F

Panna Mária Bohorodička, sl,

SO

02.01.

 

09:15

F

 

 

 

18:45

K

Sv. Bazil a Gregor, FS

NE

03.01.

07:45

F

09:15

F

10:45

F

 

16:15

K

18:45

K

2. Ned. po NP

 

F: farár (Patrik Vojtek 0905 695 789)

K: kaplán (Lukáš Durkaj 0908 843 598)

 

Dnes na nedeľu Svätej rodiny 27.12. bude pri všetkých svätých omšiach v našej kaplnke obnova manželských sľubov. Prosíme manželov - rodiny, aby prišli spoločne na svätú omšu.

Požehnanie vína (tokajské) na sviatok sv. Jána, evanjelistu pri svätých omšiach - možnosť zakúpenia: 6,00 € / fľaša.

 

Na sväté omše v dňoch 31.12.2020 -  03.01.2021 bude pre lepšiu organizáciu v našej farnosti platiť lístkový systém pre účasť veriacich na svätých omšiach (lístok si je potrebné zobrať na každú osobu – maličké deti nemusí). Lístky na konkrétne dni a časy svätých omší (31.12.2020 – 03.01.2021) budú v kaplnke k dispozícii od pondelka 28.12.2020. Môžete si ich spokojne a samozrejme bezodplatne zobrať podľa času a dňa ako vám to vyhovuje v primeranom počte (aby sa ľudia mohli vystriedať) pre seba či členov vašej domácnosti. Počet aktuálne voľných lístkov aktualizujeme na našej webovej stránke. Prosíme o zodpovedné, neegoistické a racionálne správanie – kto si lístok zoberie nech aj reálne príde na svätú omšu najneskôr však 10 minút pred začiatkom svätej omše.

Ak ešte budú voľné miesta v kaplnke - 5 minút pred svätou omšou bude umožnený vstup na svätú omšu aj bez lístka. Vďaka – PBZ.   

 

Úmysly svätých omší na mesiac január 2021 (maximálne 3 úmysly na darcu) môžete hlásiť pánu farárovi v pondelok 28.12. a v stredu 30.12. po svätých omšiach podľa rozpisu.

 

Sviatosť zmierenia bude v utorok 29.12. a v stredu 30.12. - 20 minút pred svätou omšou.   

 

Upratovanie kaplnky v stredu 30.12. o 10:00 skupina č.12. Predvianočná výzdoba - PBZ.

   

Ďakovná adorácia na záver kalendárneho roku bude po svätých omšiach, ktoré budú  vo štvrtok 31.12. o 15:00 a 16:15.

 

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky možno pri speve, alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získať úplné odpustky.

 

Dňa 02.01. bude fatimská o 09:15 (modlitba: 08:30). Nedeľa 03.01. pobožnosť o 14:30.

 

 

Minulú nedeľu 20.12. bola po všetkých svätých omšiach pri východe z kaplnky zbierka

na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra vo výške: 1 282,98 €.

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

V mesiaci november 2020 prispelo priamo na účet našej farnosti 80 darcov. PBZ 

 

Požehnanie bytov v našej farnosti na slávnosť Zjavenia Pána dňa 06.01.2021 nebude.

 

V našich krajoch sa z príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov – bude pre Vás nachystaná požehnaná balená voda a soľ – milodar podľa zváženia. Požehnanie bude v utorok 05.01. - svätá omša s platnosťou a v stredu 06.01. pri všetkých sv. omšiach.

 

Farská kancelária bude do odvolania zatvorená. V prípade neodkladných udalostí (krst, pohreb, vážna choroba, iné) nás spokojne kontaktujte telefonicky.

 

KN – Vianoce 2020 - dvojčíslo: 1,40 €.

 

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 

Všeobecný úmysel na január 2021: Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.

Úmysel našich biskupov na január 2021: Aby sme boli ba Príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

 

Slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Venovať primeraný čas modlitbe - ruženec, čítanie Svätého Písma či iná pobožnosť, zvlášť sledovanie svätej omše online v televízii alebo v rozhlase - TV Lux, Rádio Lumen.