RKF sv. Dominika Savia

Košice – Sídlisko Ťahanovce

Program svätých omší od 16.10. do 18.10.2020

NEVEREJNÉ slávenie svätých omší

Piatok

16.10.

09:15

 

Sobota

17.10.

09:15

18:45

Nedeľa

18.10.

10:45

17:15

 

KAPLNKA OTVORENÁ K SÚKROMNEJ MODLITBE

Nedeľa

18.10.

09:15 - 10:45

 

 

Iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony a podmienkou, že sa naraz nezhromaždí viac ako 6 osôb a dodržia sa predpisy.

 

Možnosť osobne - súkromne prijať Eucharistiu bude v sobotu 17.10. o 09:15, 09:45 a v nedeľu 18.10 o 10:45, 11:30, 17:15, 18:00 za dodržania predpisov.

 

Krst, sobáš, pohreb možný v interiéri – 15m2/1osoba.

Prosba - farnosti ostali v čase pandémie bez príjmov, prosíme vás o pomoc a podporu. Nakoľko počas vírusovej pandémie nie je možné organizovať finančné zbierky pri bohoslužbách, svoje milodary pre kostol a farnosť môžete poukázať na účet farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

 

Pokračovanie vo farskej katechéze v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie bude po uvoľnení opatrení. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa s nimi doma učili a spoločne modlili a sledovali či počúvali sväté omše a vhodné programy.

 

 

 

Sväté omše z Košíc a dekanát Košice – stred

 

1. TelKE - vysiela prostredníctvom televíznej siete ANTIK
a tiež online na:
https://www.ke-arcidieceza.sk/, https://www.facebook.com/telketv
http://www.youtube.com/c/telKE, www.telke.sk

2. Vysielanie RKF Svätej Rodiny Košice - www: svrodina.sk, prostredníctvom služby YouTube

3. TV Lux, Rádio Lumen

 

ÚPLNÉ ODPUSTKY POČAS PANDÉMIE

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Verím v Boha, Otče náš a Zdravas´ v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19. Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: čítanie Svätého písma aspoň polhodinu, modlitbu ruženca, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe. Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a prijať Eucharistiu – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž