OZNAMY

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 31.07.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 01.08. do 07.08.2022

Kancelária – úradné hodiny počas prázdnin nebudú.

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

01.08.

 

09:15 K

 

 

 

sv. Alfonz, sp.

UT

02.08.

 

 

 

 

18:45 K

Féria, „Porciunkula“

ST

03.08.

 

09:15

K,F

 

 

 

Féria

ŠT

04.08.

 

 

 

 

18:45 F

sv. Ján Mária Vianney, sp.

PI

05.08.

 

09:15

F

 

 

18:45 F

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (PM „snežná“) 1. piatok

SO

06.08.

 

09:15

F

 

 

18:45F

Premenenie Pána, sv.

FS: 08:30

NE

07.08.

07:45 A

09:15F

10:45 F

 

18:45 F

19. nedeľa v CO,

krst: 11:45, P: 14:30

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Od 06.07.2022 máme sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  PO, ST, PIA: 09:15, UT, ŠT, SO: 18:45. NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Úradné hodiny počas prázdnin od 06.07. – do 04.09. nebudú. Potrebné a neodkladné záležitosti vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.      

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni (01.08. - 05.08.):

PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00, UT, ŠT, PIA: 18:00 – 18:30.

Nenechávajte si sviatosť zmierenia na posledný deň. PBZ

Spovedanie chorých v domácnosti v piatok 05.08. od 11:00.

Dňa 02.08. je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách Minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky “Porciunkuly”.

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha).

Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie

a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).

Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

Adorácia 04.08. (18:00 - 18:30) – deň modlitieb za duchovné povolania. Pobožnosti na 1. piatok mesiaca dňa 05.08. budú po svätých omšiach. Fatimská sobota 06.08.: 08:30. Pobožnosť na 1. nedeľu: 07.08.: 14:30.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v piatok 05.08.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 06.08.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda Košice – v suteréne kostola. Prísť je potrebné v piatok aj v sobotu. Prihlasovanie formou SMS správy u pána diakona. (Peter Astrab: 0904 437 332) od 18.07. do 03.08.2022 resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

Upratovanie kostola vo štvrtok 04.08. o 16:30 skupina č. 10.  KN: 1,00 €. PBZ

V mesiaci jún 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 78 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 19. do 30. septembra 2022. Príprava na prijatie sviatostí začne začiatkom mesiaca október 2022.

V nedeľu 23.10.2022 o 15:00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Pozývame jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom do 14.09.2022. Je potrebné uviesť mená a priezvisko manželov a dátum ich sobáša.

Evanjelizačný úmysel na august 2022:

Modlime sa za malých a stredných podnikateľov, aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom pôsobení a v službe spoločenstvám, v ktorých žijú.

Úmysel KBS na august 2022:

Aby všetci, ktorí zanechali svoje domovy pre vojny alebo núdzu, pocítili Božiu pomoc a ochranu.