OZNAMY

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 30.10.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 31.10. do 06.11.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

31.10.

 

09:15  F

 

 

18:45

K

Féria,

  s platnosťou: 18:45

UT

01.11.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

Všetkých svätých, sl.

pobožnosť na krematóriu: 14:00

ST

02.11.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, sp.

MSO, birmovanci

ŠT

03.11.

 

 

 

16:15

F

 

Féria, birmovanci,

upratovanie kostola

PI

04.11.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Karol Boromejský, sp.

1. piatok,

SO

05.11.

 

09:15

F

 

 

18:45

K

Féria,

Fatimská sobota: 08:30

NE

06.11.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

32. nedeľa v CO

pobožnosť: 14:30

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Na Misijnú nedeľu 23.10. bola zbierka na MISIE vo výške: 780,60 €. PBZ

Sviatosť zmierenia: PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00, 18:00 – 18:30, ŠT: 15:30 – 16:00. Chorí v piatok 04.11. od 11:00.

Úmysly svätých omší na mesiace DECEMBER 2022 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 02.11 do 04.11.2022.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00; PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Svätá omša za účasti detí (DSO) v pondelok 31.10. NEBUDE.

Dňa 01.11. je prikázaný sviatok - slávnosť Všetkých svätých.

Sväté omše: pondelok 31.10.:18:45, utorok 01.11.: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

 

Pobožnosť na dušičky bude pri kríži na košickom krematóriu 01.11. o 14:00.

 

Dňa 02.11. je Spomienka na všetkých zosnulých veriacich s pobožnosťou v kostole pri svätých omšiach.

V deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich v utorok 02.11. bude o 15:00 pri hlavnom kríži na verejnom cintoríne v Košiciach svätá omša.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 02.11. o 18:45.

Adorácia 03.11. (15:30 - 16:00) – deň modlitieb za duchovné povolania. Pobožnosti na 1. piatok mesiaca dňa 04.11. budú po svätých omšiach.

Fatimská sobota 05.11.: 08:30. Pobožnosť na 1. nedeľu: 06.11.: 14:30.

Upratovanie kostola vo štvrtok 03.11. o 17:00 skupina č. 1. PBZ

V sobotu 05.11. bude o 08:00 brigáda – naloženie odpadového materiálu zo zariadenia kaplnky. Pozývame chlapov a mládencov aj s nástrojmi. PBZ

K finančnej podpore života farnosti môžete v nedele a sviatky použiť aj POS terminál, ktorý sa nachádza pri hlavnom vstupe do kostola. PBZ

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, SMN: 1,70 €, Rebrík: 1,90 €. PBZ

Sviečka za nenarodené deti pri hlavnom východe z kostola: veľká: 5,00 €, malá: 1,00 €. Viac informácii na letákoch.

V mesiaci september 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 81 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

 

Evanjelizačný úmysel na november 2022:

Modlime sa za trpiace deti, najmä za deti bez domova, za siroty, za obete vojen, aby mali istotu, že sa im dostane vzdelania, a aby mohli zažiť rodinnú lásku.

Úmysel KBS na november 2022:

Aby mladí dokázali byť opravdivými Kristovými svedkami.

 

Úplné odpustky v prospech zosnulých

 

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. 

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky.

Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.