Oznamy

 

22. nedeľa v cezročnom období 30.08.2020

 

Pondelok

31.08.

 

09:15

 

 

Féria

Utorok

01.09.

 

 

 

NIE

Féria, výlet -  Domaša

Streda

02.09.

 

09:15

 

 

Féria

Štvrtok

03.09.

 

 

 

18:45

sv. Gregor Veľký, sp.

Piatok

04.09.

 

09:15

 

18:45

1.piatok

Sobota

05.09.

 

NIE

 

18:45

Dóm sv. Alžbety: 09:30

Nedeľa

06.09.

07:45

09:15

10:45

18:45

23. nedeľa v CO, pobožnosť: 14:30

 

Sviatosť zmierenia bude v prvopiatkovom týždni takto:

PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00, ŠT, PIA: 18:00 – 18:30 hod.

Spovedanie chorých v domácnosti v piatok 04.09. od 10:30 do 12:00.

 

ÚMYSLY svätých omší (max. 3 na darcu) bude možné v tomto týždni hlásiť v sakristii kaplnky v dňoch: streda 02.09. – ráno, štvrtok 03.09. – večer,  piatok 04.09. - ráno

po svätých omšiach na mesiac október 2020.

 

Veni Sancte pre žiakov, študentov a učiteľov bude v pondelok 07.09.2020 o 18:45.

 

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie, na sviatosť birmovania a iniciačné sviatosti pre dospelých 2020/2021 bude prebiehať v druhej polovici mesiaca september 2020.

Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke od 02.09.2020.

 

V sobotu 05.09.2020 o 09:30 bude v Katedrále sv. Alžbety svätá omša pri príležitosti celodiecéznych kňazských rekolekcií. Fatimská sobota v našej farnosti nebude.

 

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

Úradné hodiny počas prázdnin 29.06. – 04.09.2020 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

Upratovanie kaplnky - štvrtok 03.09.: skupina č. 11 o 19:20. PBZ

KN: 0,70 €, Slovo medzi nami: 1,50 €, Rebrík: 1,90 €.

Od 06.07.2020 do 04.09.2020 sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

PO, ST, PIA: 09:15. UT, ŠT, SO: 18:45. NEDEĽA: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

 

01.09.: Domaša – Nová Kelča – Turany nad Ondavou: plavba loďou kapacita 120 miest – celá loď pre nás, svätá omša a návšteva bývalého kaplána Romana Matisovského.

Dospelí spolu: 12,00 €. Lístok loď(6 €) + cestovné autobus (6 €).

Dôchodcovia, ZŤP, študenti, deti spolu: 10,00 €. Lístok loď (4 €) + cestovné autobus (6 €).

Možnosť objednania obeda hneď pri zápise – cena obeda je 7,00 €.

Nahlásenie v sakristii priamo s poplatkom do 31.08.2020. (počet k 29.08. – 93 ľudí)

Odchod autobusov(2) o 07:45 od kaplnky. Kapacita autobusov 100 miest.

 

Všeobecný úmysel na september: Aby nebolo  drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane a spravodlivo.

Úmysel našich biskupov na september: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám.