OZNAMY

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 30.04.2023

Nedeľa Dobrého pastiera

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 01.05. - 07.05.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

01.05.

 

09:15

K

 

 

18:45 K

sv. Jozef, robotník, ľ. sp.,

katechéza a DSO nebude

UT

02.05.

 

 

 

16:15

K

 

sv. Atanáz, sp.,

večeradlo: 17:00

birmovanci - kaplán

ST

03.05.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Filip a Jakub, sv.,

MSO, birmovanci - diakon

ŠT

04.05.

 

 

 

16:15

F

 

sv. Florián, ľ. sp.
adorácia: 15:30 - 16:10

PI

05.05.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria,

1. piatok, upratovanie: 10:00

SO

06.05.

 

09:15

F

 

 

 

18:45 K

sv. Dominik Savio, sl.,: 09:15

FS: 08:30, krst: 10:15,
sobáš a krst: 10:45, sobáš: 15:30

večer s platnosťou

NE

07.05.

07:45 K

09:15

F

10:45 H

 

18:45 K

5. veľkonočná nedeľa

odpustová slávnosť: 10:45
krst: 12:00, pobožnosť: nebude

 

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Dnešnú nedeľu 30.04. je po svätých omšiach pri východe z kostola zbierka
na kňazský seminár. V kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach je dnes Deň otvorených dverí. PBZ

Májové pobožnosti budú na začiatku svätých omší od 01.05..

Deviatnik k sv. Dominikovi Saviovi, patrónovi farnosti sa modlíme na záver svätých omší do 05.05..

Slávnosť sv. Dominika Savia v sobotu 06.05. o 09:15.
Odpustová slávnosť v nedeľu: 07.05. o 10:45.
1. výročie konsekrácie kostola v pondelok 08.05. o 09:15 a 18:45.
Kňazské rekolekcie v stredu 10.05. o 09:15.
Svätá omša za účasti detí (DSO) v nedeľu 14.05. o 10:45.
Slávnosti PSP v nedeľu 21.05. (1. skupina) a 04.06.(2. skupina) o 10:45.
Slávnosť udeľovania birmovania v sobotu 27.05. o 09:00.

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni: PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00,
UT, ŠT: 15:30 – 16:00, ST, PIA: 18:00 – 18:30. Chorí 05.05. od 11:00.

V pondelok 01.05. a 08.05. bude farská kancelária zatvorená.
Úradné hodiny kancelárie: ST, PIA: 16:15 - 17:30.

Katechéza a svätá omša za účasti detí v pondelok 01.05. a 08.05. nebude.
V kostole si je potrebné prevziať (od 29.04.) pre deti, ktoré sa pripravujú na PSP pracovný list: Májové kvetinky. PBZ

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 03.05. o 18:45.

Adorácia 04.05. (15:30 - 16:10) – deň modlitieb za duchovné povolania. Pobožnosti na 1. piatok mesiaca dňa 05.05. budú po svätých omšiach. Fatimská sobota 06.05.: 08:30. Pobožnosť na 1. nedeľu: 07.05.: nebude.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 05.05. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Úmysly svätých omší na mesiac MÁJ a JÚN 2023 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 03.05. do 05.05.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 12.05.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 13.05.: 07:30 - 12:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice. Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:10) aj v sobotu (o 07:25).
Prihlasovanie ukončené k 30.04. – naplnená kapacita.
(Peter Astrab - diakon: 0904 437 332) od 17.04. do 05.05.2023
resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

Ďakujeme za púť (29.04.2023) pre deti PSP a ich rodiny na Spišskú Kapitulu a do Levoče (Mariánska hora + mesto a kostol sv. Jakuba),
prežili sme spoločne pekný deň.
Púť bola organizovaná s podporou MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce.

Na Deň rodiny 28.05. o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Nahlásiť sa môžu v našej sakristii do 14.05.. (mená, priezvisko manželov a dátum sobáša).

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť aj POS terminál. PBZ

V mesiaci apríl 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 74 darcov. PBZ

Evanjelizačný úmysel na máj 2023:
Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.

Úmysel KBS na máj 2023:
Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.

 

 

Pozvanie pre mladých na SDM do Lisabonu 2023

 

Drahí mladí priatelia, tento list je adresovaný obzvlášť Vám.

 

„Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa‟ (Lk 1, 39) tak znie ústredná téma, ktorú vybral pápež František na stretnutie s mladými v Lisabone.

V čase, keď je svet zmietaný rôznymi krízami, nás Božie Slovo vyzýva, aby sme vstali a ponáhľali sa k svojim blížnym, tak ako to urobila Panna z Nazaretu.

Ako hovorí pápež František v posolstve k Svetovým dňom mládeže v Lisabone: „Po zvestovaní sa mohla Mária sústrediť len na seba, na svoje starosti a obavy vyplývajúce z jej nového stavu. Ale nie, ona úplne dôveruje Bohu. Myslí skôr na Alžbetu. Vstane a vychádza na slnečné svetlo, kde je život a pohyb‟. Vy mladí ste zvlášť povolaní vykročiť na cestu, kde pulzuje život – vy ste jeho nositeľmi. V tomto duchu vás mladých vo veku od 15 do 30 rokov chceme pozvať na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia 01.08.- 06.08.2023 v portugalskom Lisabone. Je to príležitosť, ako vykročiť na cestu života a deklarovať radosť, nadšenie a nádej v spoločnosti, ktorá má toľko trápení.

A táto misia je aj na Vás, mladých z celého Slovenska. Sprevádzame Vás teraz počas príprav. Budeme s vami počas stretnutí v diecéze Porto a spoločne sa budeme modliť aj v Lisabone. Prosme našu a Ježišovu Matku, aby nás naučila, ako žiť v odovzdanosti Bohu. A vyzývame aj vás drahí rodičia, duchovní otcovia
a pracovníci s mládežou, pomôžte mladým, aby sa mohli zúčastniť na tomto neopakovateľnom stretnutí. Ďakujeme za Vašu doterajšiu službu.

 

Nech vás mocne požehnáva a na vašich cestách ochraňuje všemohúci
Boh + Otec, + Syn a + Duch Svätý!

 

Mons. Tomáš Galis,
predseda Rady pre mládež a univerzity KBS