Oznamy

26. nedeľa v Cezročnom období – 29.09.2019  

 

Pondelok

30.09.

 

09:15

 

18:45

Sv. Hieronyma, sp.

Utorok

01.10.

 

 

16:15

 

Sv. Terézie od Ježiša, sp.

Streda

02.10.

 

 

 

18:45

Svätých anjelov strážcov, sp.

Štvrtok

03.10.

 

 

16:15

 

Adorácia: 15:15 – 16:10

Piatok

04.10.

 

09:15

 

18:45

Sv. Františka z Assisi, sp.

Sobota

05.10.

 

 

 

18:45

Večeradlo Obišovce: 15:30

Nedeľa

06.10.

07:45

09:15

10:45

18:45

27. nedeľa v Cezročnom období

 

Prihlasovanie: PO: 16.09., 23.09.: 18:00 – 18:30, UT: 17.09., 24.09.: 17:00 – 17:30.

Posledná možnosť: PO: 30.09. po večernej svätej omši a informačnom stretnutí!

Prvá svätá omša za účasti detí (detská svätá omša) bude v pondelok 30.09. o 18:45.

Po svätej omši bude informačné stretnutie (15 - 20 minút), preto je účasť jedného rodiča, alebo poverenej osoby nutná. Slovníčky na nálepky za účasť na svätej omši

aj pre ostatné deti (prvoprijímajúce deti dostali) je možné zakúpiť v sakristii za 1,00 €.

 

Prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania v školskom roku 2019/2020 nebude.

Prihlasovanie bude prebiehať až v septembri 2020 pre školský rok 2020/2021.

 

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni:
UT: 15:15 - 16:00, ST: 17:45 - 18:30, ŠT: 15:15 - 16:00, PI: 08:15 - 09:00, 17:45 - 18:30.

Spovedanie chorých v domácnosti bude prebiehať v piatok 04.10. od 10:30 do 12:00.

 

Adorácia 03.10. (15:15 – 16:10) 1. štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.

 

Pobožnosti 1. piatok 04.10. po svätých omšiach a v nedeľu 06.10. o 14:30. Pozývame.

 

Celodiecézna púť k milostivému obrazu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bude

05.10. – 06.10.. Program začína v sobotu KkBM o 15:00 a večeradlo o 15:30.

Viac webová stránka a výveska. Fatimská sobota v našej farnosti dopoludnia nebude.

 

Október – mesiac modlitby posvätného ruženca.

Pozývame k spoločnej modlitbe 30 minút pred začiatkom svätej omše.

 

Mimoriadny misijný mesiac október 2019 (100 rokov encykliky Maximum illud).

 

Minulú nedeľu 22.09. bola po všetkých svätých omšiach pri východe z kaplnky zbierka

na rádio LUMEN vo výške: 299,03 €. PBZ

 

ÚMYSLY sv. omší na mesiace október, november, december - kto má záujem, nech príde zahlásiť duchovnému otcovi do sakristie kaplnky od 01.10. do 03.10. po svätých omšiach.     

 

Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 03.10. o 17:00 - skupina č. 5. PBZ

 

Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €, Slovo medzi nami: 1,50 €.