Oznamy

17. nedeľa v cezročnom období – 28.07.2019  

 

Pondelok

29.07.

 

09:15

 

 

Sv. Marta - spomienka

Utorok

30.07.

 

 

 

18:15

 

Streda

31.07.

 

09:15

 

 

Sv. Ignác - spomienka

Štvrtok

01.08.

 

 

 

18:15

Sv. Alfonz - spomienka

Piatok

02.08.

 

09:15

 

18:15

1.piatok

Sobota

03.08.

 

09:15

 

18:15

FS: 8:30, krst: 10:00

Nedeľa

04.08.

07:45

09:15

10:45

18:15

pobožnosť: 14:30 (bez kňaza)

 

*Od 01.07. do 01.09.2019 sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

Pondelok, streda, piatok o 09:15 hod. Utorok, štvrtok, sobota o 18:15 hod.

Nedeľa bez zmeny: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

 

*Úradné hodiny počas prázdnin 01.07. – 30.08.2019 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

 

*Sviatosť zmierenia bude v prvopiatkovom týždni takto:

PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00, UT, ŠT: 17:30 – 18:00 hod. (vždy 1 kňaz, piatok 2 kňazi)

Spovedanie chorých bude v piatok 02.08. od 09:15 hod.

 

*Minulú nedeľu 21.07. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra vo výške 767,69 €. PBZ

 

*Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 01.08. po sv. omši o 18:45 - skupina č. 8.

Poďakovanie za veľké upratovanie kaplnky dňa 25.07.2019. PBZ

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €. Porciunkulové odpustky – 02.08. (Viac: Direktórium)

 

*Púť mužov - Gaboltov: nedeľa 18.08. – svoj záujem hláste v sakristii do 11.08.2019.

 

*Národný pochod za život - Bratislava 22.09.2019. Prihlasovanie v sakristii do 18.08.2019.

Viac informácií webová stránka a výveska.

 

*Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v dňoch 30. a 31. augusta 2019 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce.

Piatok (30.08.) od 17:30 do 20:30 hod a v sobotu (31.08.) od 08:30 do 12:30 hod. Prihlasovanie formou SMS ( mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša)

u pána farára ( Patrik Vojtek: 0905 695 789 ) od 29.07.2019 do 16.08.2019. PBZ

 

*Prosím nehádžte do zvončeka mince inej meny ako euro. PBZ

 

*V čase prázdnin a dovoleniek nezabúdajme na dôstojné oblečenie pri návštevách kostolov a bohoslužieb. PBZ