OZNAMY

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 28.01.2024  
Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 29.01. - 04.02.2024
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice
, telefónne číslo: 0940 985 407

Úradné hodiny: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30. BUDOVA FARY: VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM
Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

29.01.

 

09:15 K

 

 

18:45 F

Féria, katechéza: 18:15 (F), DSO

UT

30.01.

 

 

 

16:15 F

 

Féria , večeradlo: 17:00

ST

31.01.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Ján Bosco, sp.,
upratovanie: 10:00
MSO,
birmovanci: 17:40 (D)

ŠT

01.02.

 

 

 

16:15 K

 

Féria, Adorácia: 15:30
 birmovanci: 17:15 (K)

PI

02.02.

 


09:15 F

 

 

18:45 K

Obetovanie Pána, sv.

požehnanie sviec, 1. piatok Adorácia: 10:15 - 18:45

SO

03.02.

 

09:15 K F

 

 

18:45 F

sv. Blažej, ľ. sp. - požehnanie hrdla
FS: 08:30 (D); krst: 10:30 (D) s platnosťou: 18:45

NE

04.02.

07:45 K

09:15 K

10:45 F

 

18:45 F

5. nedeľa v CO

krst: 11:45 (F), pobožnosť: 14:30 (D)   


 F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
   D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722

Minulú nedeľu 21.01. bola počas všetkých svätých omší zbierka na potreby farnosti vo výške: 1 751,00 €. PBZ

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni: PO, ST, PIA: 08:30 - 09:00,
UT, ŠT: 15:30 - 16:00, ST, PIA: 18:00 - 18:30. Pondelok večer nespovedáme.

Farská kancelária: PO (K): 10:15 - 11:00, PO (F), ST (D), PI (K): 16:15 - 17:30. BUDOVA FARY VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Svätá omša pre deti bude v pondelok 29.01. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok 30.01. bude po svätej omši večeradlo o 17:00.

Dňa 30.01. si pripomíname 31. výročie biskupskej vysviacky otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Pamätajme v modlitbe zvlášť v tento deň.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 31.01. o 18:45.

Adorácia štvrtok 01.02. (15:30 - 16:15) - deň modlitieb za duchovné povolania. Pobožnosti s adoráciou na 1. piatok mesiaca 02.02. budú po svätých omšiach. Fatimská sobota 03.02.: 08:30. Pobožnosť na 1. nedeľu: 04.02.: 14:30.

Úmysly svätých omší na obdobie 01.03. - 31.03.2024 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 29.01. do 02.02.. PBZ

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v stredu 31.01. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Katolícke noviny: 1,50 €, Slovo+: 2,50 €.

Na sviatok Obetovania Pána - Hromnice 02.02. si doneste hromničné sviece na požehnanie, ktoré bude pri svätých omšiach. Sviece na požehnanie si môžete zakúpiť aj v našom kostole od 27.01. (rôzne veľkosti - pod chórom)

V piatok 02.02. je 28. svetový deň zasväteného života.

Výročná farská Eucharistická adorácia bude v našej farnosti v PIATOK 02.02. od 10:15 do 18:45. Prosím, zapíšte sa k celodennej adorácii na papier, ktorý nájdete na stolíku pri východe z kostola od 27.01.. PBZ

V sobotu 03.02. dopoludnia o 09:15  na sv. Blažeja bude požehnanie hrdla.

Spoločné pomazanie chorých v našej farnosti bude v sobotu 10.02. o 09:15.
Dňa 11.02.2024 slávime 32. svetový deň chorých.
Pomazanie chorých na svätej omši môže prijať ten pokrstený a vyspovedaný veriaci, ktorý sa začína ocitať
v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu. Ak už pomazanie prijal v čase do roka, môže znova pristúpiť ak sa mu zdravotný stav zhoršil.

Dňa 11.02.2024 od 16:00 do 18:45 organizujeme pre deti a rodiny FARSKÝ KARNEVAL V DETIČKOVE, na ktorý Vás srdečne v maskách pozývame.   

Odpustová slávnosť v nedeľu: 05.05.. Slávnosť sv. Dominika Savia 06.05..
2. výročie konsekrácie kostola 08.05. Slávnosť birmovania 18.05. o 09:00.

Slávnosti PSP budú: nedeľa 19.05. (1. skupina) a 02.06. (2. skupina) o 10:45.
1. sk.: 19.05.:10:45 (ZŠ Belehradská 3.A, ZŠ Bruselská, CZŠ Juhoslovanská) 2. sk.: 02.06.:10:45 (ZŠ Belehradská 3.B., 3.C., 3.D., + iné školy)
V sobotu pred prvým svätým prijímaním deti príjmu sviatosť zmierenia:
1. skupina: Sobota: 18.05. o 10:45, 2. skupina: Sobota: 01.06. o 10:45.

Ohlášky: Tomáš Banaš, bývajúci Záborského 25, Poprad a 
Mgr. Katarína Kopčíková, bývajúca Záborského 25, Poprad:

21.01., 28.01., 04.02.2024. Sobáš: RKF sv. Dominika Savia, Košice 10.02.2024.


Evanjelizačný úmysel na február 2024:

Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
Úmysel KBS na február 2024:
Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.