Oznamy

 

17. nedeľa v cezročnom období 26.07.2020

 

Pondelok

27.07.

 

09:15

 

 

sv. Gorazd a spol, sp.

Utorok

28.07.

 

 

 

nebude

Féria

Streda

29.07.

 

nebude

 

 

sv. Marta, sp.

Štvrtok

30.07.

 

 

 

nebude

bl. Zdenka Schelingová, ľub. sp.

Piatok

31.07.

 

09:15

 

 

sv. Ignác z Loyoly, sp.

Sobota

01.08.

 

09:15

 

18:45

sv. Alfonz, sp., FS: 08:30, krsty:10:00

Nedeľa

02.08.

07:45

09:15

10:45

18:45

18. nedeľa v CO, P:14:30

 

Minulú nedeľu 19.07. bola po všetkých svätých omšiach pri východe z kaplnky zbierka

na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra vo výške: 1 317,17 €. PBZ

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

 

V tomto týždni sväté omše v utorok, stredu, štvrtok (28.07. – 30.07.) nebudú. 

Od 06.07.2020 sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

PO, ST, PIA: 09:15. UT, ŠT, SO: 18:45. NEDEĽA: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Úradné hodiny počas prázdnin 29.06. – 04.09.2020 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode. PBZ

V tomto týždni od 27.07. do 31.07. kontaktujte iba pána farára – 0905 695 789. PBZ

 

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok a piatok 20 minút pred svätými omšami.

 

Veľké upratovanie našej kaplnky bude v piatok 31.07. o 17:00. Pozývame. KN: 0,70 €.

 

ÚMYSLY svätých omší (3 na darcu) bude možné hlásiť v sakristii kaplnky v termíne pondelok 03.08. až piatok 07.08. po svätých omšiach na mesiace august, september. PBZ

 

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v piatok 21.08.2020: 17:30 - 20:30 a v sobotu 22.08.2020: 08:30 - 13:00 v kaplnke sv. Dominika Savia, Košice - Sídlisko Ťahanovce. Prísť je potrebné v piatok aj v sobotu. 

Prihlasovanie formou SMS (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša)

u pána farára (P. Vojtek: 0905 695 789) od 03.08. - 14.08.2020. PBZ

 

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky “Porciunkuly”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Evanjelizačný úmysel na august:

Za  všetkých, ktorí pracujú a žijú na mori; za námorníkov, rybárov a ich rodiny.

 

Úmysel biskupov na august: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci rok v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.