OZNAMY - NAJSVÄTEJŠIA TROJICA - 26.05.2024
Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 27.05. - 02.06.2024
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice
, telefón: 0940 985 407
Úradné hodiny: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30.
BUDOVA FARY: VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM
Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

27.05.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

sv. Augustín z Canterbury, ľ. sp., DSO, šaty: 18:15

UT

28.05.

 

 

 

16:15 F

 

Féria, večeradlo: 17:00,

nácvik PSP: 17:15 - 18:30

ST

29.05.

 

09:15

F

 

 

18:45 F, K

sv. Pavol VI., ľ. sp.,
kreslenie: 16:15, večer s platnosťou

fotografie - birmovanci: 19:40

ŠT

30.05.

 

09:15

F

 

16:15

K

18:45 K

Najsvätejšie Kristovo
Telo a Krv, sl.

PI

31.05.

 

09:15

F

 

 

18:45 F, K

Féria, upratovanie: 10:00,
PSP - výzdoba: 19:30 - 20:00

SO

01.06.

 

09:15 K

 

 

 

18:45

F

sv. Justín, sp., FS: 08:30 (D)

 krst: 09:45, 12:30, PSZ: 10:45,  
večer s platnosťou

NE

02.06.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

9. nedeľa v CO, PSP: 10:45
 Dóm: 09:30, Pobožnosť: 14:30 (D)

 F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
   D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722

Deviatnik pred návštevou Ad limina apostolorum slovenských biskupov
v Ríme sa modlíme od 25.05. do 02.06..

Minulú nedeľu 19.05. bola zbierka na potreby farnosti vo výške: 934,00 €. PBZ

Sviatosť zmierenia: Pondelok večer a vo štvrtok 30.05. NESPOVEDÁME.
PO, ST, PI: 08:45 - 09:10, UT: 15:45 - 16:10, ST, PI: 18:15 - 18:40.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 27.05. o 18:45. Katechéza NEBUDE - preberanie šiat na PSP (2. skupina). Nácvik detí bude v utorok 28.05. od 17:15 - 18:30. Chystanie a zdobenie v piatok 31.05. o 19:30 - 20:00. Sviatosť zmierenia  bude v sobotu 01.06. o 10:45. Slávnosť PSP bude v nedeľu 02.06. o 10:45. Nechajme priestor kostola v tomto čase IBA pre deti a ich rodiny. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveskách. Fotografie, pamiatku a USB kľúč z PSP 1. skupiny budeme odovzdávať v pondelok 03.06. o 19:30. Milodar z 1. sv. prijímania 19.05.: 540,00 €. PBZ

V utorok 28.05. bude po svätej omši o 17:00 večeradlo v PC.

Pozývame deti a rodičov na kreslenie kriedou (miesto - bývala kaplnka) v stredu dňa 29.05. od 16:15 do 18:00 z príležitosti prvých Svetových dní detí, ktoré budú 25. - 26.05. vo Vatikáne. Téma: ,,Hľa všetko robím nové.“

V stredu 29.05. budú o 19:40 k dispozícii fotografie a odkaz na fotografie pre birmovancov. Milodar z birmovania bol vo výške: 320,00 €. PBZ

Dňa 30.05. je prikázaný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše slávime: streda s platnosťou 18:45, štvrtok: 09:15, 16:15, 18:45. Po každej svätej omši bude Eucharistická adorácia s požehnaním. Slávnostná procesia bude po svätej omši o 18:45 na námestí pred kostolom. Pozývame deti s lupienkami kvetov. Možnosť získať úplné odpustky - Ctime túto sviatosť slávnu za zvyčajných podmienok.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 31.05. od 10:00 - poverené ženy a rodičia PSP. PBZ

Fatimská sobota 01.06.: 08:30. Pobožnosť na 1. nedeľu: 02.06.: 14:30.

Slávnostná svätá omša s eucharistickým sprievodom centrom mesta Košice bude v nedeľu 02.06. zo začiatkom o 09:30 v Dóme sv. Alžbety. Pozývame  deti s lupienkami kvetov. Sväté omše v Košiciach - Starom Meste v čase od 09:00 do 12:00 nebudú. Bude iba jedna spoločná svätá omša v katedrále.

V nedeľu 09.06. bude v našej farnosti o 10:45 slávená svätá omša za veriacich - ročník narodenia 1964. (v roku 2024 jubileum 60 rokov života)

Deň rodiny bude 09.06.. Svätá omša o 15:00 v košickej katedrále + program.

Úmysly svätých omší už NEBERIEM, do konca júna 2024 sú už všetky termíny zaplnené. PBZ za pochopenie.

KN: 1,50 €, Slovo medzi nami: 2,00 €, Rebrík: 2,50 €, Slovo+: 2,50 €.

OHLÁŠKY:

Michal Lapka, bývajúci Košice a Mgr. Ivana Prokipčáková, bývajúca Košice: 19.05., 26.05., 02.06.2024. Sobáš: RKF sv. Gorazda, Košice - Terasa.

Ing. Maroš Dudra, bývajúci Košice - Sídlisko Ťahanovce a MVDr. Zuzana Kasičová, bývajúca Košice - Sídlisko Ťahanovce: 26.05., 02.06., 09.06.2024. Sobáš: GKF Košice - Ťahanovce.

Evanjelizačný úmysel na jún 2024: Modlime sa za migrantov, čo utekajú pred vojnou i hladom a musia sa vydať na cestu plnú nebezpečenstiev a násilia, aby našli pohostinnosť a nové príležitosti v krajinách prijatia.
Úmysel KBS na jún 2024: Aby kňazi boli vždy svedkami milosrdnej a dobročinnej Božej lásky.