Oznamy

 

6. veľkonočná nedeľa – 26.05.2019  

 

Pondelok

27.05.

 

09:15

 

18:15

DSO, šaty

Utorok

28.05.

 

 

16:15

 

 

Streda

29.05.

 

09:15

 

18:15

nácvik: 14:15

Štvrtok

30.05.

 

09:15

16:15

18:15

Nanebovstúpenie Pána,

Piatok

31.05.

 

09:15

 

18:15

upratovanie: 19:00

Sobota

01.06.

 

09:15

 

18:15

FS: 8:30 hod., 1.sv. zmier.: 10:45

Nedeľa

02.06.

07:45

09:15

10:45

18:15

1.sv.pr.: 10:45, pobožnosť: 14:30

 

*Deň rodiny – Košice 26.05.2019, svätá omša: 15:00, program: 16:00 - Hlavná ulica.

 

*Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok  sv. omše:   

streda 29.05. s platnosťou: 18:15, štvrtok 30.05.: 09:15, 16:15, 18:15

 

*Upratovanie kaplnky - rodičia prvoprijímajúcich detí v piatok 31.05. o 19:00. PBZ

 

*Informácie 1. sväté prijímanie 02.06. o 10:45 - výveska a webová stránka.

 

*Sviatosť birmovania sa bude udeľovať v našej farnosti v nedeľu 16.06. o 10:45.

 

*Minulú nedeľu 19.05. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra. Vyzbieralo sa 1 322,11 €. PBZ

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €, Rebrík: 1,50 €.

 

*Od piatku 31.05. za začína novéna k Duchu Svätému.

 

*Prosím nehádžte do zvončeka mince inej meny ako euro. PBZ

 

*Sväté omše v nedeľu 23.06. v Košiciach – Starom meste v čase od 09:00 – 12:00 nebudú.

Bude iba jedna slávnostná sv. omša v Dóme sv. Alžbety o 09:30 + procesia. Pozývame.

 

*Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti.