OZNAMY

1. PÔSTNA NEDEĽA - 26.02.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 27.02. - 05.03.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

27.02.

 

09:15  F

 

 

18:45

F

Féria
 DSO, katechéza: 18:15 - farár

UT

28.02.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

večeradlo: 17:00

ST

01.03.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria

MSO, birmovanci - diakon

ŠT

02.03.

 

 

 

 

16:15

K

 

Féria

birmovanci - kaplán

PI

03.03.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria, upratovanie: 10:00

krížová cesta: 18:15, 1. piatok

SO

04.03.

 

09:15

K

 

 

 

18:45 F

Fatimská sobota: 08:30

večer s platnosťou

NE

05.03.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

2. pôstna nedeľa,

krížová cesta: 14:30

 

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Minulú nedeľu 19.02. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na potreby farnosti vo výške: 1 540,00 €. PBZ

Dnešnú nedeľu 26.02. je jarná zbierka na Charitu – označená drevená  pokladnička pri hlavnom vstupe do kostola a chlapi po svätých omšiach pri hlavnom a bočnom východe z kostola. PBZ

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni: PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00,
UT, ŠT: 15:30 – 16:00, ST, PIA: 18:00 – 18:30. Chorí v 03.03. od 11:00.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 27.02. o 18:45. Katechéza o 18:15.

Úmysly svätých omší na mesiac APRÍL 2023 môžete hlásiť pánu farárovi
po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 27.02. do 03.03.

Jarné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je iba jeden deň.
Obsah: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 01.03. o 18:45.

Adorácia 02.03. (15:30 - 16:00) – deň modlitieb za duchovné povolania. Pobožnosti na 1. piatok mesiaca dňa 03.03. budú po svätých omšiach. Fatimská sobota 04.03.: 08:30. Pobožnosť a krížová cesta: 05.03.: 14:30.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 03.03. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Počas pôstneho obdobia pozývame k spoločnej pobožnosti krížovej cesty: piatok 03.03. o 18:15 - BSR 1. skupina a v nedeľu 05.03. o 14:30 – kaplán.

Veriaci, ktorý v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Modlitba sa nachádza v spevníkoch po textoch svätej omše.)

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 17.03.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 18.03.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice. Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:15) aj v sobotu (o 08:15).
Prihlasovanie formou SMS správy. (Peter Astrab - diakon: 0904 437 332)
od 27.02. do 15.03.2023
resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

V dňoch 16.04. – 23.04.2023 budú prebiehať v našej farnosti FARSKÉ MISIE s účasťou rehoľníkov Spoločnosti Božieho Slova (SVD - Societas Verbi Divini) – verbistov. Poznačme si to prosím do svojich diárov. PBZ

Na Deň rodiny 28.05. o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Nahlásiť sa môžu v našej sakristii do 14.05.. (mená, priezvisko manželov a dátum sobáša).

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť aj POS terminál. PBZ

Katolícke noviny: 1,50 €, Rebrík: 1,90 €.

Veľkonočný paškál do rodín pod chórom: milodar - 5,00 €. PBZ

Možnosť darovať 2% z dane. ZKSM – tlačivá odovzdať v sakristii. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na zksm.sk (sekcia - Podporte nás).

V mesiaci január 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 73 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na marec 2023:
Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby
v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel KBS na marec 2023:
Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.