Oznamy

3. nedeľa v Cezročnom období –  nedeľa Božieho Slova 26.01.2020

Pondelok

27.01.

 

09:15

 

18:45

Féria, DSO

Utorok

28.01.

 

 

16:15

 

sv. Tomáš Akvinský, spom.

Streda

29.01.

 

 

 

18:45

Féria

Štvrtok

30.01.

 

 

16:15

 

Féria

Piatok

31.01.

 

09:15

 

18:45

sv. Ján Bosco, spom.

Sobota

01.02.

 

09:15

 

18:45

Féria, FS

Nedeľa

02.02.

07:45

09:15

10:45

18:45

Obetovanie Pána, sviatok

 

Sv. omša za účasti detí bude v pondelok 27.01. o 18:45. Katechéza a nácvik spevu o 18:15.

Katechéza – stretnutie pre rodičov detí, ktoré sa pripravujú na PSP bude dnes v nedeľu 26.01.2020 o 17:15 pre skupinu ,,A“ (PSP - 17.05.2020) v utorok 28.01.2020 o 17:15

pre skupinu ,,B“ (PSP - 31.05.2020). Náhradný termín je termín druhej skupiny.

Rodičia doneste na stretnutie slovníčky o účasti detí na svätých omšiach.

 

Minulú nedeľu 19.01. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra vo výške: 1 565,37 €. PBZ

 

Farská eucharistická adorácia bude v nedeľu 02.02. po pobožnosti od 15:15 do 18:45.

 

Na sviatok Obetovania Pána – Hromnice 02.02. si doneste sviece na požehnanie, ktoré bude pri všetkých svätých omšiach. K dispozícii sú aj sviece k zakúpeniu v našej kaplnke.

 

Upratovanie: 30.01.: 17:00 sk. č. 8, KN: 0,70 €, Rebrík: 1,90 €, Slovo medzi nami: 1,50 €.

 

ÚMYSLY sv. omší (2 na darcu) - posledná možnosť hlásiť v tomto týždni od 28. - 31.01.

po svätých omšiach v sakristii na obdobie marec, apríl do Veľkej Noci (do 13.04.). PBZ

 

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v piatok 21.02.: 17:30 - 20:45 a v sobotu 22.02.: 08:30 - 12:30 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce. Prihlasovanie formou SMS (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša) u pána farára (P. Vojtek: 0905 695 789) od 27.01. - 17.02.2020. PBZ

 

Farská púť do Talianska bude v termíne 15.03. – 21.03.2020.

Prihlasovanie do konca januára priamo v CK. www.viver.sk, 0918 687 416, 0905 470 210

Potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

 

Sobota 22.02.2020: 18:00 hod. Piotr RUBIK – Moja história.

Hádzanárska hala – Multihala Košice. Cena: 29,00 €. Prihlasovanie záväzne v sakristii.

 

Plánované aktivity - február 2020

Fatimská sobota 01.02., Eucharistická farská adorácia + Hromnice 02.02., sv. Blažej požehnanie hrdla 03.02., 25. výročie požehnania kaplnky 05.02., farská zabíjačka 08.02., spoločné pomazanie chorých 11.02., sobášne náuky 21. - 22.02., Piotr Rubik 22.02., Popolcová streda 26.02.

 

Ohlášky: Dávid Beňo a Diana Polomská 3x, Jozef KollárRadka Cibáková 3x.