OZNAMY

NARODENIE PÁNA - 25.12.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia

26.12.2022 - 01.01.2023

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

26.12.

07:45 K

09:15  K

10:45 K

 

18:45

F

sv. Štefan, prvý mučeník, sv.

seniori –  pásmo vinšov a spevov 11:45 – 12:15

UT

27.12.

 

 

 

16:15

F

 

sv. Ján, apoštol a evanjelista, sv.

požehnanie vína

večeradlo:17:00

ST

28.12.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Neviniatka, sviatok

krst:10:00

ŠT

29.12.

 

 

 

16:15

K

 

Vianočná oktáva

PI

30.12.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Rodina, sviatok

upratovanie: 10:00

biblické stretnutie:19:30

SO

31.12.

 

09:15

K

 

 

16:15 F

 

Vianočná oktáva

poďakovanie na koniec roka

NE

01.01.

07:45 K

09:15

K

10:45 K

12:15 F

18:45 F

PM Bohorodička, sl.

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407

Minulú nedeľu 18.12. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na potreby farnosti vo výške: 1 744,60 €. PBZ

Ďakujeme za pomoc pri predvianočnej výzdobe a upratovaní kostola v piatok 23.12. (aj birmovancom) PBZ

V pondelok 26.12. po svätej omši o 10:45 vystúpia s pásmom piesní a vinšov seniori zo zoskupenia „Ťahanovský prameň“ (cca 30 minút).
Pán farár vypomáha dopoludnia v inej farnosti neďaleko Košíc.

Sviatosť zmierenia: ST, PIA: 08:55 – 09:10, ST, PIA: 18:25 – 18:40, UT, ŠT: 15:55 – 16:10. V pondelok sviatosť zmierenia vysluhovať nebudeme. PBZ

Úmysly svätých omší na mesiac JANUÁR 2023 môžete ešte hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni 27.12. a 28.12.

Úradné hodiny kancelárie: od 26.12.2022 do 08.01.2023 NEBUDÚ.
Neodkladné záležitosti vybavíme po telefonickej dohode alebo osobne.

Požehnanie vína bude v utorok 27.12. na sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu. Požehnané víno si môžete zakúpiť do svojich domácností aj v nasledujúcich dňoch.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo s Pannou Máriou.

V piatok 30.12. je 45. výročie vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.(30.12.1977)

Na sviatok Svätej rodiny v piatok 30.12. bude pri svätých omšiach obnova manželských sľubov. Prosíme manželov - rodiny, aby prišli spoločne na svätú omšu.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 30.12. o 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Biblické stretnutie v piatok 30.12. po večernej svätej omši na tému: „Vianoce u Lukáša“.

Ďakovná adorácia na záver kalendárneho roku bude po svätých omšiach, ktoré budú v sobotu 31.12. Možnosť získania úplných odpustkov pri účasti na hymne Teba, Bože, chválime.

Na Silvestra bude od 23:15 do 00:15 otvorený kostol na adoráciu a modlitbu.

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky možno pri speve, alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získať úplné odpustky.

Požehnanie bytov v našej farnosti na slávnosť Zjavenia Pána bude dňa 06.01.2023 (ak to bude potrebné podľa počtu aj 08.01.) od 14:00 do 18:00.  Váš záujem je potrebné nahlásiť pri sakristii kostola, (ak nemôžete osobne tak na farskom telefónnom čísle 0940 985 407 od 27.12.2022 do 04.01.2023.

K finančnej podpore života farnosti môžete zvlášť v nedele a sviatky použiť  POS terminál, ktorý sa nachádza pri hlavnom vstupe do kostola. PBZ

Katolícka tlač: KN – Vianoce dvojčíslo: 2,00 €, Rebrík: 1,90 €. PBZ Trojkráľové nálepky - 2 druhy

V mesiaci november 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 72 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na január 2023:

Za učiteľov. Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel KBS na január 2023:

Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.