Oznamy

21. nedeľa v cezročnom období – 25.08.2019  

 

Pondelok

26.08.

 

09:15

 

 

 

Utorok

27.08.

 

 

 

18:15

Sv. Monika, spomienka

Streda

28.08.

 

09:15

 

 

Sv. Augustín, spomienka

Štvrtok

29.08.

 

 

 

18:15

Muč. smrť sv. J. Krstiteľa, sp.

Piatok

30.08.

 

09:15

 

 

PS: 17:30 - 20:30

Sobota

31.08.

 

 

 

18:15

PS: 08:30 - 12:30, Krsty: 12:30

Nedeľa

01.09.

07:45

09:15

10:45

18:15

 

 

*Od 01.07. do 01.09.2019 sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

Pondelok, streda, piatok o 09:15 hod. Utorok, štvrtok, sobota o 18:15 hod.

Nedeľa bez zmeny: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

 

*Úradné hodiny počas prázdnin 01.07. – 30.08.2019 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

Od 27.08. do 30.08. kontaktujte iba pána kaplána. (0908 370 304) PBZ

 

*Od 01.09.2019 odchádza pán kaplán za farského administrátora do farnosti Červenica.

 

*Od 02.09.2019 budú drobné zmeny v organizácii pastoračného života farnosti.

Zverejnené budú na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke do 31.08.2019.

 

*Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 29.08. o 18:45 - skupina č. 12. PBZ

 

*Minulú nedeľu 18.08. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra. Venovali sme: 1 113,27 €. PBZ

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €, SMN: 1,30 €.

 

*Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v dňoch 30. a 31. augusta 2019 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce.

Piatok (30.08.) od 17:30 do 20:30 hod a v sobotu (31.08.) od 08:30 do 12:30 hod. Prihlasovanie ukončené.

 

*ÚMYSLY sv. omší na mesiace september, október - kto má záujem, nech príde zahlásiť pánu farárovi do sakristie kaplnky od 02.09. do 06.09.2019. PBZ

 

*V čase prázdnin a dovoleniek nezabúdajme na dôstojné oblečenie pri návštevách kostolov a bohoslužieb. PBZ