Oznamy

34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa – 24.11.2019  

 

Pondelok

25.11.

 

09:15

 

18:45

sv. Katarína, ľ.spom, DSO

Utorok

26.11.

 

 

16:15

 

Féria

Streda

27.11.

 

 

 

18:45

Féria

Štvrtok

28.11.

 

 

16:15

 

Féria

Piatok

29.11.

 

09:15

 

18:45

Féria

Sobota

30.11.

 

 

 

18:45

sv. Ondrej, sviatok

Nedeľa

01.12.

07:45

09:15

10:45

18:45

1. adventná nedeľa

 

Svätá omša za účasti detí bude 25.11. o 18:45. Katechéza a krátky nácvik spevu už o 18:15.

Objednané materiály pre deti k adventu si môžete zakúpiť vpredu v kaplnke. PBZ

 

Minulú nedeľu 17.11. (tretia v mesiaci) bola pri všetkých svätých omšiach zbierka

na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra vo výške: 1 226,00 €. PBZ

 

Dnešnú nedeľu 24.11. je nedeľa KRISTA KRÁĽA - modlitba zasvätenia.

 

Od utorka 26.11. do štvrtka 28.11. som na dovolenke. V prípade nutnosti kontaktujte

pána farára z obce Ťahanovce. (Miroslav Porvazník - 0907 939 556). PBZ

 

V sobotu 30.11. bude v Dóme sv. Alžbety svätá omša – Ondrejské rekolekcie o 10:00.

 

Požehnanie adventných vencov bude pri všetkých sv. omšiach 01.12. (aj v sobotu 30.11).

 

Central Shopping – Caffe Trieste 01.12.2019 - farská adventná káva zdarma.

Kupóny na kávu si záujemcovia môžete vyzdvihnúť v sakristii kaplnky po svätých omšiach v nedeľu 01.12. dopoludnia a koncerte a pobožnosti popoludní.

Využiť kupón je možné iba počas nedele 01.12.2019 po omšiach resp. popoludní. PBZ

 

Adventný koncert bude v našej kaplnke v nedeľu 01.12. o 14:00 - DELICATES TRIO.

Popoludní o 15:00 po koncerte bude pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci. Pozývame.

 

Budúcu nedeľu 01.12. bude po sv. omšiach pri východe z kaplnky jesenná zbierka

na charitu a charitné diela arcidiecézy. Výťažok rozdelíme na 2 časti v pomere:

Arcidiecézna charita: 70 %. Dobročinná zbierka sv. Alžbety: 30 %. Vyslovujeme PBZ.

 

ÚMYSLY sv. omší (počet 2 na darcu) na mesiace január, február - kto má záujem, nech príde zahlásiť duchovnému otcovi do kaplnky 29. a 30.11. po večerných svätých omšiach.

   

Upratovanie kaplnky poprosím vo štvrtok 28.11. o 17:00 – členov skupiny č.1. PBZ

 

Možnosť zakúpenia slovenského medu (už máme) priamo od včelára v cene 7,00 € – 9,00 €

a vianočných oblátok v cene 1,00 € budú v sakristii našej kaplnky od 30.11.2019.

 

Eucharistická adorácia bude v našej farnosti budúci pondelok 02.12. od 10:00 do 18:15.

Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti. PBZ