OZNAMY

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 24.07.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 25.07. do 31.07.2022

Kancelária – úradné hodiny počas prázdnin nebudú.

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

25.07.

 

09:15 K

 

 

 

sv. Jakub, sv.

UT

26.07.

 

 

 

 

18:45 K

sv. Joachim a Anna, sp.

ST

27.07.

 

09:15

K

 

 

 

sv. Gorazd a spol., sp.

ŠT

28.07.

 

 

 

 

18:45 K

Féria

PI

29.07.

 

09:15

K

 

 

 

sv. Marta, Mária a Lazár, sp.

SO

30.07.

 

 

 

 

18:45K

bl. Zdenka, ľ. sp.

 

NE

31.07.

07:45 F

09:15F

10:45 F

 

18:45 K

18. nedeľa v CO

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Od 06.07.2022 máme sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  PO, ST, PIA: 09:15, UT, ŠT, SO: 18:45. NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Úradné hodiny počas prázdnin od 06.07. – do 04.09. nebudú. Potrebné a neodkladné záležitosti vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.      V tomto týždni s pánom kaplánom a diakonom – pán farár má dovolenku.

Minulú nedeľu 17.07. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na potreby farnosti vo výške: 1 246,81 €. PBZ

Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, Archanjela – Šarišské Michaľany z ktorej pochádza pán farár prispela pre potreby našej farnosti a nového kostola milodarom vo výške: 1 000,00 €.  Vyslovujeme úprimné PBZ.

Sviatosť zmierenia: PO, UT, ST, ŠT, PIA – 20 minút pred svätou omšou.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v piatok 05.08.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 06.08.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda Košice – v suteréne kostola. Prísť je potrebné v piatok aj v sobotu. Prihlasovanie formou SMS správy u pána diakona. (Peter Astrab: 0904 437 332) od 18.07. do 03.08.2022 resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

Upratovanie kostola vo štvrtok 28.07. o 17:00 skupina č. 8.  KN: 1,00 €. PBZ

Odpustová slávnosť v obci Ťahanovce bude v nedeľu 24.07. o 08:00 a 10:30. Celebruje dp. Juraj Jurica.

Deň starých rodičov a seniorov v nedeľu 24.07. - 4. júlová nedeľa.

V mesiaci jún 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 78 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 19. do 30. septembra 2022. Príprava na prijatie sviatostí začne začiatkom mesiaca október 2022.

V nedeľu 23.10.2022 o 15:00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Pozývame jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom do 14.09.2022. Je potrebné uviesť mená a priezvisko manželov a dátum ich sobáša.

Evanjelizačný úmysel na júl 2022:

Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.

Úmysel KBS na júl 2022:

Aby starí rodičia a seniori neboli opustení a boli vhodným obohatením pre svoje rodiny.