Oznamy

2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva - 24.04.2022

Bohoslužby od 25.04. do 01.05.2022

 

PO

25.04.

 

09:15 K

 

 

18:45

F

sv. Marek, sv., DSO

UT

26.04.

 

 

 

16:15 F

 

Féria

ST

27.04.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria, MSO

ŠT

28.04.

 

 

 

16:15 K

 

Féria

PI

29.04.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Katarína Sienská, sv.

SO

30.04.

 

 

 

 

18:45

K

sv. Pius V., ľ. sp.

NE

01.05.

07:45

K

09:15

 F

10:45

F

 

18:45 K

3. veľkonočná nedeľa, DSO

 skratka: F: farár (P. Vojtek 0905 695 789) K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Od 21.04. sa v kostoloch uvoľnili všetky opatrenia. Stále sa však navzájom rešpektujme ohľadom podávania si rúk, či nosenia rúšok. Neposudzujme jeden druhého. Takisto pripomíname, že na Slovensku sú legitímne dva spôsoby prijatia Eucharistie (do úst a na ruku ). Prosíme veriacich, ktorí chcú prijímať na ruku, aby pri pristúpení k rozdávateľovi ihneď naznačili vystretím rúk úmysel prijať takýmto spôsobom. Netreba pritom zabúdať na to, že prijímajúci na ruku sú povinní vložiť si hostiu do úst pred rozdávateľom.

Minulú nedeľu 17.04. bola po všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra vo výške: 2 261,00 €. Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva 24.04. pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov

(sv. spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

 

Dnes 24.04. popoludní o 15:00 hod. vás pozývame do kaplnky na spoločnú modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

 

„Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

 

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 25.04. o 18:45 - katechéza o 18:15. a v nedeľu 01.05. o 10:45.

Sv. zmierenia: UT, ŠT: 15:55 – 16:10, ST, PIA: 08:55 – 09:10, 18:25 – 18:40.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 27.04. o 18:45.

Poďakovanie za upratovanie v sobotu 23.04. Upratovanie kaplnky v piatok 29.04. o 17:00 skupina č. 11. PBZ

Organizačné stretnutie ( konsekrácia) bude v nedeľu 01.05. od 10:15 - 10:30.

Pobožnosť na 1. nedeľu: 01.05.: 14:30.

Májové pobožnosti budú na začiatku svätých omší od 02.05.2022

V mesiaci marec 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 88 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Úmysly svätých omší na mesiac máj 2022 hláste pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 25.04. do 29.04.2022.

Na deň rodiny 26.06.2022 o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom  do 31. mája 2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a dátum ich sobáša.

Národné stretnutie mládeže bude v Trenčíne 28. – 31.07.2022 ako súčasť prípravy na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia za účasti pápeža v roku 2023 v portugalskom Lisabone. Prihlasovanie: narodnestretnutiemladeze.sk

Evanjelizačný úmysel na máj 2022: Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť.

Úmysel KBS na máj 2022: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi.

 

Konsekrácia (posviacka) kostola 08.05.2022: 11:00

Sviatosť birmovania: 15.05.2022: 11:00

Prvé sväté prijímanie:

1. skupina

(ZŠ Belehradská 3.A, 3.B + ZŠ Bruselská)

29.05.2022: 10:45 (sviatosť zmierenia 28.05.2022)

 

2. skupina

(ZŠ Belehradská 3.C, 3.D + CZŠ Juhoslovanská + iné školy)

12.06.2022: 10:45 (sviatosť zmierenia 11.06.2022)