OZNAMY

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA - 24.03.2024
Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 25.03. - 31.03.2024

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice
, telefónne číslo: 0940 985 407

Úradné hodiny: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30. BUDOVA FARY: VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM
Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

25.03.

 

09:15 K

 

 

18:45 F

Pondelok Svätého týždňa,

SZ: 15:30 - 18:00, DSO

UT

26.03.

 

 

 

16:15 F

 

Utorok Svätého týždňa,

večeradlo: 17:00

ST

27.03.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Streda Svätého týždňa,

birmovanci: 17:40 (D), MSO

ŠT

28.03.

 

 

 

16:15

F

18:45 K

Štvrtok Pánovej večere

(Zelený štvrtok)

PI

29.03.

 

 

15:00

F, K

 

 

Piatok utrpenia Pána - obrady

(Veľký piatok) - prísny pôst,

LH: 08:30, KC: 09:15

SO

30.03.

 

 

 

 

 

18:45

F, K

Svätá (Biela) sobota

LH: 08:30, PJ: 14:15, 15:00, 15:45

Veľkonočná vigília

NE

31.03.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

12:15 F

18:45 F

zmena času, PJ: 07:00, Urbi et Orbi
Veľkonočná nedeľa

Pánovho zmŕtvychvstania


 F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
   D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722

Minulú nedeľu 17.03. bola zbierka na potreby farnosti vo výške: 1 516,00 €. PBZ

KC dnes 24.03.: 14:30. OZ Maják nádeje dňa 17.03.: podpora: 371,20 €. PBZ

Sviatosť zmierenia - pozor iba 1 kňaz: PO, ST: 08:45 - 09:10, UT: 15:45 - 16:10, ST: 18:15 - 18:40.

Slávnosť Zvestovania Pána sa tohto roku prekladá na 08.04.2024.

Farská kancelária: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST: 16:15 - 17:30. Farská kancelária bude zatvorená od 29.03. – 01.04.2024 vrátane.

Svätá omša pre deti bude v pondelok 25.03. o 18:45. Katechéza o 18:15.

Úmysly svätých omší do 01.04. vrátane nezapisujeme. PBZ

V utorok 26.03. bude po svätej omši o 17:00 večeradlo.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 27.03. o 18:45.

Pozývame Vás na svätú omšu svätenia olejov na Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok) dňa 28.03. o 09:30 do Dómu sv. Alžbety.

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) 29.03. je deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát počas dňa). Zákon pôstu (záväzné pre osoby od 18 do 60 rokov) a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (záväzné pre osoby od 14 rokov).

Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) a Svätú (Bielu) sobotu Vás pozývame k spoločnej modlitbe ranných chvál a posvätného čítania (Liturgia hodín) o 08:30. Texty v aplikácii „Breviár“. Krížová cesta na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) bude po Liturgii hodín o 09:15.

Po obradoch Piatku utrpenia Pána (Veľkého piatku) od 16:30 až do začiatku obradov Veľkonočnej vigílie, bude pri „Božom hrobe“ vystavená Eucharistia, kde veriaci zotrvávajú na modlitbách a uvažujú o Ježišovom umučení a smrti, uctievajú si kríž. Ak by ste chceli záväzne prijať službu bdenia, zapíšte sa do rozpisu, vzadu na stolíku pri východe z kostola. Zbierka pri Božom hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. Získané prostriedky slúžia na udržovanie posvätných miest vo Svätej zemi.

V sobotu 30.03. na slávenie vigílie si prineste sviece, podľa možnosti vhodne opatrené ochranným krytom na topiaci sa vosk. PBZ

30.03.

Svätá (Biela) sobota

Požehnanie jedál

námestie pred kostolom

14:15, 15:00, 15:45

31.03.

Veľkonočná nedeľa

Požehnanie jedál

námestie pred kostolom

07:00


Na budúci týždeň sa v noci zo soboty 30.03. na nedeľu 31.03.2024 mení čas.

O 02:00 hodine SEČ posúvame hodiny na 03:00 hodinu SELČ. 

Dňa 31.03. si pripomíname 29. výročie povýšenia našej diecézy na arcidiecézu.

Zbierka - podpora (projekt studňa, voda, pôda) Tanzánia - arcidiecéza Arusha. Možnosť podporiť projekt je do 27.03. - označená pokladnička pri sakristii.

Katolícke noviny: 1,50 €, Slovo+: 2,50 €, Slovo medzi nami: 2,00 €.

Veľkonočné sviece do rodín pod chórom. PBZ

Možnosť darovať 2% z dane. ZKSM - prosím, tlačivá odovzdať v sakristii. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na zksm.sk (sekcia - Podporte nás).

V sobotu 20.04.2024 organizujeme výlet do Levoče a na Spišskú Kapitulu (Mariánska hora + mesto a kostol sv. Jakuba + katedrála sv. Martina) pre deti PSP a ich rodiny. Poplatok za autobus je vo výške 8,00 € na dieťa do 18 rokov a dospelí 12,00 € na osobu. Odchod autobusu bude ráno o 08:30, zastávka: Budapeštianska. Prihlasovanie aj s poplatkom po detských svätých omšiach  25.03., 08.04. u rodičov prvoprijímajúcich detí: p. Makó, p. Engelová.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v našej farnosti v piatok 26.04.2024: 17:15 - 21:15 a v sobotu 27.04.: 08:00 - 13:00 v pastoračných priestoroch kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice. Prísť je potrebné v piatok (pred kostol o 17:10) aj v sobotu (o 07:55). Prihlasovanie formou SMS správy do 19.04. (Vojtech Turko: 0949 617 722)  resp.do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto, dátum sobáša).

Odpustová slávnosť v nedeľu: 05.05.. Slávnosť sv. Dominika Savia 06.05.. 
Slávnosti PSP: 19.05. (ZŠ Belehradská 3.A, ZŠ Bruselská, CZŠ Juhoslovanská) a 02.06. (ZŠ Belehradská 3.B., 3.C., 3.D. + iné školy) o 10:45. V sobotu pred PSP deti príjmu sviatosť zmierenia: 1. sk.: 18.05.: 10:45, 2. sk.: 01.06.: 10:45.

Sviatosť zmierenia - Veľká Noc 2024

* (číslo v zátvorke je plánovaný počet spovedajúcich kňazov)   

 

Kostol sv. Dominika Savia Košice - Sídlisko Ťahanovce

               

      24.03.2024      Nedeľa:          15:30 - 18:00 (6)

      25.03.2024      Pondelok:      15:30 - 18:00 (6)

Spovedanie chorých v domácnosti v našej farnosti sv. Dominika Savia bude v stredu 27.03.2024 od 10:30. Váš záujem je potrebné nahlásiť v sakristii kostola, alebo na farskom telefónnom čísle 0940 985 407 do 25.03.2024. PBZKostol sv. Rity  26.03.2024    Utorok: 17:00 - 18:00 (6)

 

 

Požehnanie veľkonočných jedál
námestie pred kostolom

30.03. Svätá (Biela) sobota: 14:15, 15:00, 15:45

31.03. Veľkonočná nedeľa: 07:00