OZNAMY

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 23.10.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 24.10. do 30.10.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

24.10.

 

09:15  F

 

 

18:45

F

sv. Anton Mária Claret, ľ. sp.

Katechéza: 18:15, DSO

UT

25.10.

 

 

 

16:15

F

 

sv. Maurus, ľ. sp.

ST

26.10.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

MSO,

Féria, birmovanci

ŠT

27.10.

 

 

 

16:15

F

 

Féria, birmovanci

upratovanie kostola

PI

28.10.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Šimon a Júda, sv.

SO

29.10.

 

 

 

 

18:45

F

voľby, zmena času, Féria,

sobáš – obrad: 14:00

NE

30.10.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

31. nedeľa v CO

krsty: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Minulú nedeľu 16.10. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na potreby farnosti vo výške: 1 456,80 €. PBZ

Poďakovanie za brigádu v sobotu 22.10. aj počas týždňa. PBZ

Dnešnú - Misijnú nedeľu 23.10. je zbierka na MISIE po všetkých svätých omšiach pri východe z kostola. ( letáčik ) PBZ

Dnešnú nedeľu 23.10. pozývame na misijnú kávičku a koláčik do pastoračného centra po svätých omšiach o 07:45 a 09:15.

Sviatosť zmierenia bude v tomto týždni už ako v prvopiatkovom týždni: PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00, UT, ŠT: 15:30 – 16:00, ST, PIA: 18:00 – 18:30.

Úmysly svätých omší na mesiace NOVEMBER, DECEMBER 2022 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 24.10. do 29.10.2022.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00; PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 24.10. o 18:45. Katechéza o 18:15.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 26.10. o 18:45.

Upratovanie kostola vo štvrtok 27.10. o 17:00 skupina č. 11. PBZ

Biblické stretnutie v piatok 28.10. po večernej omši na tému „Symboly evanjelistov“.

V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.

Pobožnosť na dušičky bude na košickom krematóriu pri centrálnom kríži dňa 01.11.2022 o 14:00. Pozývame.

Október – mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame k spoločnej modlitbe 40 minút pred začiatkom svätej omše.

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, SMN: 1,70 €. PBZ

Sviečka za nenarodené deti pri hlavnom východe z kostola: veľká: 5,00 €, malá: 1,00 €. Viac informácii na letákoch.

V mesiaci september 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 81 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

 

      OHLÁŠKY

Manželstvo chcú uzavrieť: René Bolna, syn rodičov Stanislava a Anny r. Potočňákovej, bývajúci: Európska Trieda 2507/11, KošiceViktória Imričková, dcéra rodičov Ľubomíra a Henriety r. Kočišovej, bývajúca: Zimná 194/18, Čierna nad Tisou. Ohlasujú sa 3 krát. Kto vie o nejakej manželskej prekážke, nech to oznámi v kancelárii farského úradu.

 

Evanjelizačný úmysel na október 2022:

Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

Úmysel KBS na október 2022:

Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a za všetkých okolností.