Oznamy

21. nedeľa v cezročnom období - 22.08.2021

 

PO

23.08.

07:45 F

 

 

 

sv. Ružena Limská, ľ.sp.

UT

24.08.

 

 

 

18:45 P

sv. Bartolomej, sv.

ST

25.08.

07:45 K

 

 

 

sv. Jozef Kalazanský, ľ. sp.

ŠT

26.08.

 

 

 

18:45 K

Féria

PI

27.08.

07:45 K

 

 

 

sv. Monika, sp.

SO

28.08.

 

 

 

18:45 K

sv. Augustín, sp.

NE

29.08.

07:45 K

09:15 F

10:45 F

18:45 K

22. NCO, krst: 11:45

F: farár (P. Vojtek 0905 695 789)
K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Povzbudzujeme všetkých zaočkovaných, aby sa zaregistrovali a zúčastnili   sa stretnutia s pápežom Františkom dňa 14.09. v Košiciach. V spolupráci s farnosťou Košice – Furča chystáme aj púť na svätú omšu so sv. otcom v Šaštíne dňa 15.09. Záujemcovia nech sa prihlásia do 29.08. v sakristii.

Od 06.07. - 05.09. sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime. PO, ST, PIA: 07:45, UT, ŠT, SO: 18:45, NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.  Úradné hodiny počas prázdnin 05.07. – 05.09.2021 v našej farnosti nebudú. Potrebné a neodkladné záležitosti po telefonickej resp. osobnej dohode. Sviatosť zmierenia: UT – PIA: 20 minút pred svätými omšami. PBZ

Minulú nedeľu 15.08. bola po všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra vo výške: 1 220,00 €. PBZ

FOTO a USB kľúč zo slávnosti PSP a SZ – prevzatie v kaplnke.

Príprava birmovancov bude pokračovať na jeseň 2021. Dohlásiť sa budú môcť   aj noví záujemcovia v mesiaci september 2021. Kvôli tomu, že sme nemohli mať riadnu prípravu sa termín udeľovania sviatosti birmovania prekladá predbežne na mesiace apríl - máj 2022. PBZ za pochopenie.

Od 24.08. do 27.08. je pán farár na dovolenke - kontaktujte iba pána kaplána.  Upratovanie kaplnky - štvrtok 26.08.: sk. č. 4 - 19:30. KN: 0,70 €, SMN: 1,50 €.

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512.

V mesiaci júl 2021 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 73 darcov. PBZ

Evanjelizačný úmysel na august 2021: Za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.                                    

Úmysel KBS na august 2021: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.