OZNAMY

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 22.01.2023

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 23.01. - 29.01.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

23.01.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Féria, pohreby: 13:15, 14:00

katechéza: 18:15, DSO

UT

24.01.

 

 

 

16:15

F

 

sv. František Saleský, sp.

večeradlo: 17:00, MM: 17:00

ST

25.01.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Obrátenie sv. Pavla, sv.

birmovanci - diakon, MSO

ŠT

26.01.

 

 

 

16:15

K

 

sv. Timotej a Títus, sp.

birmovanci - kaplán

PI

27.01.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria, upratovanie: 10:00

SN: 17:15 – 21:15

SO

28.01.

 

 

 

 

 

18:45 F

sv. Tomáš Akvinský, sp.

SN: 08:15 – 13:15, krst: 13:15

večer s platnosťou

NE

29.01.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

4. nedeľa v CO

krst: 11:45

 

Minulú nedeľu 15.01. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na potreby farnosti vo výške: 1 565,00 €. PBZ

Dnešnú nedeľu 22.01. slávime ako Nedeľu Božieho Slova. 

Sviatosť zmierenia bude od 09.01.2023 v našej farnosti v týchto časoch:
PO, ST, PIA: 08:45 – 09:10, ST, PIA: 18:15 – 18:40, UT, ŠT: 15:45 – 16:10.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Úmysly svätých omší na mesiace FEBRUÁR, MAREC 2023 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 23.01. do 27.01.

Prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: 18.01. – 25.01. Kto sa v tomto týždni zúčastní na modlitbách za jednotu kresťanov, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Dňa 23.01. o 18:00 bude 29. ekumenická bohoslužba slova „Za jednotu kresťanov“ v Historickej radnici. ( plagát )

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 23.01. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo.

Spoločenstvo Modlitieb matiek pozýva mamičky, ktoré majú túžbu sa pravidelne sa stretávať a spoločne sa modliť za svoje deti a vnúčatá, aby prišli do kostola dňa 24.01. po svätej omši, ktorá začína o 16:15, na informačné stretnutie o 17:00, kde sa dozvedia viac o spiritualite spoločenstva modlitieb matiek. Kontakt: mama Slávka: 0904 811 822.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 25.01. o 18:45.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 27.01. o 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 27.01.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 28.01.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice. Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:15) aj v sobotu ( o 08:15 ).
Prihlasovanie formou SMS správy. (Peter Astrab - diakon: 0904 437 332)
od 12.01. do 25.01.2023
resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

V dňoch 16.04. – 23.04.2023 budú prebiehať v našej farnosti FARSKÉ MISIE s účasťou rehoľníkov Spoločnosti Božieho Slova (SVD - Societas Verbi Divini) – verbistov. Poznačme si to prosím do svojich diárov. PBZ

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť aj POS terminál. PBZ

Katolícke noviny: zmena ceny od 2023: 1,50 €.

Hromničné sviece do domácnosti si môžete zakúpiť na požehnanie v našom kostole k slávnosti Obetovanie Pána od 21.01. až do slávnosti 02.02.2023.
( 3 veľkosti sviec nájdete pod chórom a podporíte farnosť )

Výročná farská Eucharistická adorácia bude v našej farnosti vo ŠTVRTOK 02.02. od 10:15 do 16:15. Prosím, zapíšte sa k celodennej adorácii na papier, ktorý nájdete na stolíku pri východe z kostola od 28.01.. PBZ

V mesiaci december 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 83 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na január 2023:

Za učiteľov. Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel KBS na január 2023:

Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.