OZNAMY
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 20.08.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 21.08. - 27.08.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

21.08.

 

09:15

K

 

 

 

sv. Pius X., sp.

UT

22.08.

 

 

 

 

18:45 K

PPM Kráľovná, sp.,

večeradlo: 19:30

ST

23.08.

 

09:15

K

 

 

 

Féria

ŠT

24.08.

 

 

 

 

18:45 K

sv. Bartolomej, sv.,

BS: 19:30

PI

25.08.

 

09:15

K

 

 

 

sv. Ján Kalazanský, ľ. sp.,

upratovanie: 10:00

SO

26.08.

 

 

 

 

 

18:45 K

krsty: 11:45, 12:30
 večer s platnosťou

NE

27.08.

07:45 K

09:15

K

10:45 J

 

18:45 K

21. nedeľa v CO,

krst: 11:45

 

F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722 

Dnešnú nedeľu 20.08. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 11. do 21. septembra 2023. Prihlášky a pokyny k prihláseniu sú zverejnené od 20.08.2023 na webovej stránke farnosti a výveskách. Príprava na prijatie sviatostí začne začiatkom októbra 2023.

Úradné hodiny počas prázdnin od 03.07. do 03.09.2023 nebudú.
Potrebné a neodkladné záležitosti po telefonickej resp. osobnej dohode.
Dovolenka pán farár 21.08. - 30.08.2023.
Úmysly svätých omší na mesiac OKTÓBER 2023 môžete hlásiť pánu farárovi až od 04.09..

Sviatosť zmierenia: PO, ST, PIA: 08:45 - 09:10, UT, ŠT: 18:15 - 18:40.

V utorok 22.08. bude po svätej omši večeradlo o 19:30.

Biblické stretnutie bude vo štvrtok 24.08. po večernej svätej omši o 19:30.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 25.08. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Katolícke noviny: 1,50 €, Slovo+: 2,50 €, Slovo medzi nami: 2,00 €.

Pešia púť mladých z Prešova do Levoče sa uskutoční 25. - 27.08.2023. Zámerom je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny
a vyprosiť si milosti. Je to čas radostného putovania v spoločenstve, stíšenia sa, modlitby. Nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava.
Informácie a prihlasovanie: www.acmko.sk a FB ACM.

Blahorečenie rodiny Ulmovcov bude v nedeľu 10.09.2023. Pozývame vás
na slávnosť prvého blahorečenia celej rodiny - manželov Ulmovcov, ich 6 detí a siedmeho ešte nenarodeného bábätka. Prosíme záujemcov o účasť na ich blahorečení v Poľsku v obci Markowa neďaleko Rzeszowa, aby sa prihlásili na: +421 55 799 42 57, alebo v sakristii kostola RKF Svätej Rodiny Košice.

Obišovce - požehnanie vonkajšieho oltára 02.09.2023.
Program: modlitba svätého ruženca: 09:00, slávnostná svätá omša: 10:00.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 08.09.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 09.09.: 08:00 - 13:00 v pastoračných priestoroch kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice.
Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:10) aj v sobotu (o 07:55).
Prihlasovanie formou SMS správy. (Vojtech Turko - diakon: 0949 617 722)
od 07.08. do 31.08.2023
resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

V dňoch 24.09. - 30.09.2023 organizujeme farskú púť do Medjugorja.
Srdečne pozývame. Prihlasovanie a informácie: www.putnickezajazdy.sk, vivertour@gmail.com, 0918 687 416, 0905 470 210.

V nedeľu 08.10.2023 o 15:00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum - 50., 55., 60. a viac. Pozývame jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom do 15.09.. Mená a priezvisko manželov + dátum sobáša.

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť v kostole aj POS terminál.
V mesiaci JÚL 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 73 darcov. PBZ

Evanjelizačný úmysel na august 2023:
Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.

Úmysel KBS na august 2023:
Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.

 

 

OHLÁŠKY

 

Ladislav Korsch, bývajúci Berlínska 31, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Lucia Konrádyová, bývajúca Berlínska 31, Košice - Sídlisko Ťahanovce: 06.08., 13.08., 20.08.2023. Sobáš - RKF sv. Alžbety Uhorskej Košice.

Michal Závatzký, bývajúci Pekinská 6, Košice - Sídlisko Ťahanovce
a
Lenka Čurová, bývajúca Berlínska 18, Košice - Sídlisko Ťahanovce:
13.08., 20.08., 27.08.2023. Sobáš - RKF sv. Alžbety Uhorskej Košice.

Samuel Popovič, bývajúci Bukureštská 7, Košice - Sídlisko Ťahanovce a Laura Pražmová, bývajúca Bukureštská 7, Košice - Sídlisko Ťahanovce: 13.08., 20.08., 27.08.2023. Sobáš - RKF sv. Petra a Pavla Košice - Barca.