Oznamy

 

16. nedeľa v cezročnom období 19.07.2020

 

Pondelok

20.07.

 

09:15

 

 

Féria

Utorok

21.07.

 

 

 

18:45

sv. Vavrinec z Brindisi, ľ. sp.

Streda

22.07.

 

09:15

 

 

sv. Mária Magdaléna, sv.

Štvrtok

23.07.

 

 

 

18:45

sv. Brigita, sv.

Piatok

24.07.

 

09:15

 

 

Féria

Sobota

25.07.

 

 

 

18:45

sv. Jakub, sv., krsty: 10:00

Nedeľa

26.07.

07:45

09:15

10:45

18:45

17. nedeľa v CO, krsty: 11:45

 

Dnešnú nedeľu 19.07. bude po všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra. Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

 

Od 06.07.2020 sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

PO, ST, PIA: 09:15. UT, ŠT, SO: 18:45. NEDEĽA: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Úradné hodiny počas prázdnin 29.06. – 04.09.2020 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

Od 20.07. do 24.07. kontaktujte iba pána kaplána – 0908 843 598. PBZ

 

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok až piatok 20 minút pred svätými omšami.

 

Upratovanie kaplnky - štvrtok 23.07.: skupina č. 6 o 19:20. KN: 0,70 €. PBZ

 

Odpustová slávnosť a požehnanie obnoveného exteriéru - fasády kostola sv. Anny v obci Ťahanovce bude v nedeľu 26.07.2020 o 10:30. Celebruje Mons. Bernard Bober.

 

ÚMYSLY svätých omší (3 na darcu) bude možné hlásiť v sakristii kaplnky v termíne pondelok 03.08. až piatok 07.08. po svätých omšiach na mesiace august, september. PBZ

 

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v piatok 21.08.2020: 17:30 - 20:30 a v sobotu 22.08.2020: 08:30 - 13:00 v kaplnke sv. Dominika Savia, Košice - Sídlisko Ťahanovce. Prísť je potrebné v piatok aj v sobotu. 

Prihlasovanie formou SMS (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša)

u pána farára (P. Vojtek: 0905 695 789) od 03.08. - 14.08.2020. PBZ

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

 

Evanjelizačný úmysel na júl: Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny.

 

Úmysel biskupov na júl: Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú potrebujú pre dôstojný život a zabezpečenie rodín.