Oznamy

12. nedeľa v cezročnom období - 19.06.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 20.06. do 26.06.2022

Kancelária – úradné hodiny: Sofijská 1, 1. poschodie

 

PO

20.06.

 

09:15 K

 

 

18:45

F

Féria,

UT

21.06.

 

 

 

16:15 F

 

sv. Alojz, sp.

Výročie 25. rokov kňazskej služby Patrik Vojtek, farár

ST

22.06.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria

AGAPĚ 10:00 - 25. rokov kňazskej služby PV

ŠT

23.06.

 

09:15 K

 

16:15 F

 

Narodenie sv. J. Krstiteľa, sl. AGAPĚ 17:15 - 25. rokov kňazskej služby PV

PI

24.06.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť

SO

25.06.

 

09:15

F

 

 

18:45K

Nepoškvrnené Srdce PPM, sp.  krst: 10:15

NE

26.06.

07:45 K

09:15K

10:45 F

 

18:45 F

13. nedeľa cez rok

krst: 11:45

 skratka: F: farár (P. Vojtek 0905 695 789) K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Svätá omša s eucharistickým sprievodom cez centrum mesta Košice sa uskutoční dnes v nedeľu 19.06. zo začiatkom o 09:30 v Dóme sv. Alžbety.

Dnešnú nedeľu 19.06. je DEŇ OTCOV. Ďakujeme a blahoželáme.

Dnešnú nedeľu 19.06. je pri všetkých svätých omšiach zbierka na kostol, faru a pastoračné centrum. PBZ

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

Svätá omša za účasti detí v pondelok 20.06. nebude. Fotografie 2. skupiny PSP budeme odovzdávať po večernej detskej svätej omši v pondelok 27.06.2022.

Sviatosť zmierenia bude: UT, ŠT: 15:55 – 16:10, ST, ŠT, PIA: 08:55 – 09:10, ST, PIA: 18:25 – 18:40.    

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa sa v tomto roku prekladá na štvrtok 23.06.

V piatok 24.06. je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sväté omše budú  o 09:15 a 18:45. Po každej svätej omši bude odprosujúca pobožnosť spojená s požehnaním. Možnosť získať úplné odpustky je za splnenia zvyčajných podmienok + modlitba Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu. V piatok 24.06. je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

Úmysly svätých omší na mesiac júl, august 2022 hláste pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi týždni IBA v pondelok 20.06. a piatok 24.06.

Upratovanie kostola v PIATOK 23.06. o 17:00 skupina č. 4. Katolícka tlač.

Projekt Godzone srdečne pozýva všetkých mladých i starších na večer chvál s názvom "Worship nights". Uskutoční sa 24.06. o 19:30 na amfiteátri v Prešove. Počas programu bude k dispozícii spovedná služba. Vstup je zdarma. 

Slávenie X. Svetového stretnutia rodín V KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

Arcidiecézny program X. Svetového stretnutia rodín začne 25.06.2022 (sobota) Púťou rodín s témou “Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti” v rodisku bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

V programe je svätá omša, svedectvá rodín, spojenie s účastníkmi stretnutia

v Ríme a interaktívna a zábavná Cesta svätosti pre celú rodinu.

Pozývame rodiny stráviť spolu čas. Prihlasovanie nie je potrebné.

Obed je z vlastných zásob. Animátori k deťom nie sú zabezpečení, program je určený pre celé rodiny.

U Augustiniánov 25.06. v kostole sv. Rity (Herlianska 52, Košice) po svätej omši (začína o 18:30) pozývame manželov a rodiny načerpať pri živom Kristovi v Eucharistii. Od 19:15 začne moderovaná Adorácia za rodiny, až do polnoci.

Stretnutie rodín v arcidiecéze vyvrcholí v nedeľu 26.06.2022. Od 14:15 pozývame rodiny na modlitbu sv. ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva v Dóme sv. Alžbety, po ktorej bude nasledovať svätá omša s o. biskupmi o 15:00. Svätá omša bude spojená so zasvätením rodín Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a požehnaním manželov pri príležitosti 25. výročia sobáša. Stretnutie bude pokračovať pri Dolnej Bráne v Košiciach s bohatým programom pre rodiny: trh prorodinných organizácií, interaktívne aktivity pre deti, maľovanie na tvár…

Budúcu nedeľu 26.06. bude po všetkých svätých omšiach pri východe z kostola zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. PBZ

Od 06.07.2022 budú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  PO, ST, PIA: 09:15, UT, ŠT, SO: 18:45. NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45. Úradné hodiny počas prázdnin od 06.07. – do 04.09.2022 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti po telefonickej resp. osobnej dohode.

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 19. do 30.septembra 2022. Príprava na prijatie sviatostí začne začiatkom mesiaca október 2022.

V mesiaci máj 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 93 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Bohoslovci Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach organizujú v našej arcidiecéze šiesty ročník Miništrantskej univerzity, ktorá sa uskutoční v termíne od 11.07. do 15.07.2022 v Obišovciach v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej. Miništrantská univerzita je určená pre chlapcov -miništrantov, ktorí v júni tohto roka ukončia 4 .- 8. ročník ZŠ.

Cena Miništrantskej univerzity je pre jednotlivca 70 €, pre dvoch a viac súrodencov (každý jeden) 60 €. Miništrantská univerzita bude sprevádzaná duchovným programom. Prihlasovanie do konca júna 2022.

Bližšie informácie ako aj on-line prihlasovanie na: www.kske.sk

Národné stretnutie mládeže bude v Trenčíne 28. – 31.07.2022 ako súčasť prípravy na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia za účasti pápeža v roku 2023 v portugalskom Lisabone. Prihlasovanie: narodnestretnutiemladeze.sk

 

Evanjelizačný úmysel na jún 2022:

Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.

Úmysel KBS na jún 2022:

Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého Pastiera.