OZNAMY
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - 19.05.2024

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 20.05. - 26.05.2024
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice
, telefón: 0940 985 407
Úradné hodiny: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30.
BUDOVA FARY: VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM
Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

20.05.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

PM Matka Cirkvi, sp., DSO
šaty vrátiť: 18:15 - 18:40

UT

21.05.

 

 

 

16:15 F

 

Féria, večeradlo: 17:00

ST

22.05.

 

09:15

F

 

 

18:45 F

sv. Rita, ľ. sp.

ŠT

23.05.

 

 

 

16:15

F

 

Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz, sv.

PI

24.05.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria, upratovanie: 10:00
BS: 19:30 (K)

SO

25.05.

 

 

 

 

 

18:45

K,F

sv. Gregor VII., ľ. sp., krsty: 11:00, 11:45, večer s platnosťou

NE

26.05.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

Najsvätejšia Trojica, sl.

 
F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
   D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722

Zbierka na katolícke masmédia dňa 12.05. bola vo výške: 470,00 €. PBZ

Dnešná nedeľa 19.05. je nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce (odpustky - Veni Creator). Končí sa Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Dnešnú nedeľu 19.05. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby kostola, fary a pastoračného centra. PBZ    

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 20.05. o 18:45. Katechéza o 18:15 NEBUDE - (odovzdávanie šiat z PSP 1. skupina). Slávnosť PSP (2. skupina) v nedeľu 02.06. o 10:45. Nechajme prosím priestor kostola v tomto termíne IBA pre deti a ich rodiny. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveskách. PBZ

Sviatosť zmierenia: Pondelok večer nespovedáme.
PO, ST, PI: 08:45 - 09:10, UT, ŠT: 15:45 - 16:10, ST, PI: 18:15 - 18:40.

Úmysly svätých omší už NEBERIEM, do konca júna 2024 sú už všetky termíny zaplnené. PBZ za pochopenie.

V utorok 21.05. bude po svätej omši o 17:00 večeradlo.

Vo štvrtok 23.05. si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Pamätajme na neho v modlitbách.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 24.05. od 10:00 - poverené ženy. PBZ

Biblické stretnutie bude v piatok 24.05. po večernej svätej omši o 19:30.

V stredu 29.05. budú po večernej svätej omši o cca 19:40 k dispozícii fotografie a digitálny odkaz na fotografie pre birmovancov.

Na Deň rodiny 09.06. o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Nahlásiť sa môžu v sakristii kostola do 26.05.. (mená, priezvisko manželov a dátum sobáša).

Katolícke noviny: 1,50 €, Rebrík: 2,50 €, Slovo+: 2,50 €.

V mesiaci apríl 2024 prispelo priamo na účet farnosti spolu 73 darcov. PBZ

OHLÁŠKY:

Juraj Jass, bývajúci Košice - Sídlisko Ťahanovce a Bernadeta Bočkoriková, bývajúca Ďurkov 99: 05.05., 12.05., 19.05.2024. Sobáš: RKF Mena PM, Ruskov.

Michal Lapka, bývajúci Košice a Mgr. Ivana Prokipčáková, bývajúca Košice: 19.05., 26.05., 02.06.2024. Sobáš: RKF sv. Gorazda, Košice - Terasa.

Evanjelizačný úmysel na máj 2024: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov
a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.


Úmysel KBS na máj 2024: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.