Oznamy

 

5. veľkonočná nedeľa – 19.05.2019  

 

Pondelok

20.05.

 

09:15

 

18:15

DSO

Utorok

21.05.

 

 

16:15

 

 

Streda

22.05.

 

09:15

 

18:15

MSO

Štvrtok

23.05.

 

 

16:15

 

 

Piatok

24.05.

 

09:15

 

18:15

 

Sobota

25.05.

 

 

 

18:15

krsty: 10:00

Nedeľa

26.05.

07:45

09:15

10:45

18:15

 

 

*Deň rodiny – Košice, Hlavná ulica 26.05.2019

 

*Minulú nedeľu 12.05. bola nedeľa Dobrého pastiera - zbierka na seminár.

Pokladnička na tento úmysel bola umiestnená v kaplnke od 06.05. do 12.05.2019

Vyzbieralo sa: 441,07 €. PBZ

 

*Aktivita - Pôstna krabička pre Afriku bolo poslané spoločne za farnosť: 192,53 €. PBZ

 

*Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 23.05. o 16:45 - skupina č. 1. PBZ

 

*Informácie 1. sväté prijímanie 19.05. a 02.06. o 10:45 - výveska a webová stránka.

 

*Sviatosť birmovania sa bude udeľovať v našej farnosti v nedeľu 16.06. o 10:45.

 

*Dnešnú nedeľu 19.05. bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra. PBZ

 

*Spišský Jeruzalem: 24.05. – 26.05.2019 (príloha, webová stránka a výveska)

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €, Rebrík: 1,50 €.

 

*Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti.