OZNAMY

4. PÔSTNA NEDEĽA - 19.03.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 20.03. - 26.03.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

20.03.

 

09:15  F

 

 

18:45

F

sv. Jozef, slávnosť

DSO, katechéza: 18:15 - farár

UT

21.03.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

večeradlo: 17:00

ST

22.03.

 

09:15

F

 

 

18:45 F

Féria,

MSO, birmovanci - diakon

ŠT

23.03.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

PI

24.03.

 

09:15

F

 

 

18:45 F

Féria, upratovanie: 10:00

KC: 18:15, večer s platnosťou (Zvestovanie)

SO

25.03.

 

09:15  F

 

 

 

18:45

F

Zvestovanie Pána, slávnosť
večer s platnosťou (nedeľa)

NE

26.03.

07:45 K

09:15

F

10:45 F

 

18:45 F

5. pôstna nedeľa,
zmena času, KC: 14:30

 

 

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Dnešnú nedeľu 19.03. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby  kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

Krížová cesta dnes: 19.03.: 14:30 – Kalvária.

Slávnosť sv. Jozefa sa tohto roku prekladá na pondelok 20.03.: 09:15, 18:45.

Sviatosť zmierenia je v týchto časoch: PO, ST, PIA: 08:45 – 09:10,
UT, ŠT: 15:45 – 16:10, ST, PIA: 18:15 – 18:40. 

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30.

Úmysly svätých omší na mesiac APRÍL, MÁJ 2023 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 20.03. do 24.03.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 20.03. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 22.03. o 18:45. Skupina pána kaplána tento týždeň stretnutie nemá.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 24.03. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Počas pôstneho obdobia pozývame k spoločnej pobožnosti krížovej cesty: piatok 24.03.: 18:15 - BBSJ a v nedeľu 26.03.: farár a diakon.

Veriaci, ktorý v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Modlitba sa nachádza v spevníkoch po textoch svätej omše.)

Na budúci týždeň sa v noci zo soboty 25.03. na nedeľu 26.03.2023 mení čas.

O 02:00 hodine SEČ posúvame hodiny na 03:00 hodinu SELČ. 

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom bude budúci týždeň 26.03. po svätých omšiach pri východe z kostola. PBZ

Prednáška o Rwande. Vaša farnosť patrí k pravidelným podporovateľom Pôstnej krabičky Slovenskej katolíckej charity. Preto by sme sa chceli týmto spôsobom poďakovať Vašim farníkom za milodary, vďaka ktorým môžeme prevádzkovať centrá pre deti a mládež v subsaharskej Afrike. Rozprávať bude dobrovoľníčka Romana, ktorá strávila v Rwande niekoľko mesiacov. Prídeme teda 26.03. na dopoludnajšie sväté omše, kde by sme pozvali ľudí na poobedňajšiu prednášku po krížovej ceste o 15:15. Po svätých omšiach a po prednáške by sme za dobrovoľné príspevky radi ponúkli rôzne výrobky (ružence vyrobené deťmi a ženami, tašky a iné krajčírske výrobky, krížiky a sošky Panny Márie z Kibeho, atď.) a popoludní aj pravý africký čaj. Pozývame.

V dňoch 16.04. – 23.04.2023 budú prebiehať v našej farnosti FARSKÉ MISIE s účasťou rehoľníkov Spoločnosti Božieho Slova – verbistov. PBZ

Na Deň rodiny 28.05. o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Nahlásiť sa môžu v našej sakristii do 14.05. (mená, priezvisko manželov a dátum sobáša).

Katolícke noviny: 1,50 €.  Veľkonočný paškál do rodín: milodar - 5,00 €. PBZ

Možnosť darovať 2% z dane. ZKSM – tlačivá odovzdať v sakristii. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na zksm.sk (sekcia - Podporte nás).

V mesiaci február 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 76 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na marec 2023:
Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby
v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel KBS na marec 2023:
Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.

 

Sviatosť zmierenia – Veľká Noc 2023

Kostol sv. Dominika Savia

Košice – Sídlisko Ťahanovce

 

 

02.04.2023      Nedeľa:          15:30 - 18:00 (5)

03.04.2023      Pondelok:      15:30 - 18:00 (5)

04.04.2023      Utorok:          15:30 - 16:00 (2)

05.04.2023      Streda:           08:30 - 09:00 (1)

                                               17:30 - 18:30 (1)

 

 

Kostol sv. Anny Ťahanovce - obec

 

01.04.2023         Sobota:              09:00 - 11:00 (5)

 

 

Kostol sv. Rity - Augustiniáni

 

04.04.2023         Utorok:              17:00 - 18:00 (5)

 

 

Nenechávajte si prosím sviatosť zmierenia na posledný deň.

Vďaka za pochopenie.

* (číslo v zátvorke je plánovaný počet spovedajúcich kňazov)

 

 

 

Spovedanie chorých v domácnosti bude v stredu 05.04.2023 od 10:30.

Je potrebné ich nahlásiť v sakristii kostola,

alebo na farskom telefónnom čísle 0940 985 407 do 03.04.2023.