OZNAMY

4. ADVENTNÁ NEDEĽA - 18.12.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 19.12. do 25.12.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

19.12.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Féria

UT

20.12.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

večeradlo:17:00

ST

21.12.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria

birmovanci

MSO

ŠT

22.12.

 

 

 

16:15

K

 

Féria

birmovanci

PI

23.12.

 

09:15

F

 

 

 

Féria

krst: 10:00, výzdoba: 10:30

SO

24.12.

 

 

16:15

F

22:15

K

24:00

F

Štedrý deň - večera o 18:00

NE

25.12.

07:45 K

09:15

MF

10:45 F

12:15 K

18:45 F

Narodenie Pána, sl.

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407

 

Sviatosť zmierenia - Vianoce 2022

Kostol sv. Dominika Savia - Sídlisko Ťahanovce

 

18.12.2022         Nedeľa              16:15 - 18:15 (5)

19.12.2022         Pondelok           16:15 - 18:15 (5)

20.12.2022         Utorok              15:15 - 16:00 (2)

21.12.2022         Streda               08:15 - 09:00 (2)

                                                     16:15 - 18:15 (5)

 

Kostol sv. Rity - Augustiniáni

 

20.12.2022         Utorok               17:00 - 18:00 (5)

 

Nenechávajte si prosím sviatosť zmierenia na posledný deň.
* (číslo v zátvorke je plánovaný počet spovedajúcich kňazov)

Sviatosť zmierenia: ŠT: 15:55 – 16:10 (1), PIA: NEBUDE

Spovedanie chorých v domácnosti bude v stredu 21.12. od 10:30.
Je potrebné ich nahlásiť v sakristii kostola, alebo na farskom telefónnom čísle 0940 985 407 do 20.12.2022.

Dnešnú nedeľu 18.12. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby  farnosti - kostola, fary a pastoračného centra.

Úmysly svätých omší na mesiac JANUÁR 2023 môžete ešte hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, dňa 19.12. večer a 21.12. dopoludnia.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Svätá omša za účasti detí v pondelok 19.12. o 18:45 nebude.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude v našej farnosti večeradlo s Pannou Máriou. Srdečne pozývame na spoločnú modlitbu.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 21.12. o 18:45.

Ďakujeme za upratovanie v sobotu 17.12. PBZ.

Predvianočná výzdoba kostola bude v piatok 23.12. od 10:30 – 12:30.

Betlehemské svetlo bude v kostole k dispozícii dňa 23.12. od 10:30 – 12:30, dňa 24.12. od 15:30 – 16:00 a po svätej omši do 17:30. Štedrá večera spoločne vo farnosti o 18:00.

Dňa 25.12. bude svätú omšu o 09:15 v našej farnosti sláviť Mons. Marek Forgáč.

Požehnanie bytov v našej farnosti na slávnosť Zjavenia Pána bude dňa 06.01.2023 (ak to bude potrebné podľa počtu aj 08.01.) od 14:00 do 18:00.  Váš záujem je potrebné nahlásiť pri sakristii kostola, (ak nemôžete osobne tak na farskom telefónnom čísle 0940 985 407 od 27.12.2022 do 04.01.2023.

Pri východe z kostola - pod chórom je možnosť podpory farnosti a misií: Trojkráľové nálepky - 2 druhy, svietniky z kameňa, med  a medovníky.

K finančnej podpore života farnosti môžete zvlášť v nedele a sviatky použiť  POS terminál, ktorý sa nachádza pri hlavnom vstupe do kostola. PBZ

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, SMN: 1,70 €. PBZ

V mesiaci november 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 72 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na december 2022:

Modlime sa, aby neziskové dobrovoľnícke organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov nadšených pre spoločné dobro a neúnavných v hľadaní nových možností spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Úmysel KBS na december 2022:

Aby narodenie Spasiteľa prinieslo svetlo do našich rodín a spoločnosti.