Oznamy

29. nedeľa v cezročnom období - NEVEREJNÉ 18.10.2020 

 

Pondelok

19.10.

 

09:15

 

 

sv. Pavol z Kríža, ľ.s.

Utorok

20.10.

07:45

 

 

 

Féria

Streda

21.10.

 

 

 

18:45

Féria

Štvrtok

22.10.

07:45

 

 

 

sv. Ján Pavol II., ľ. s.

Piatok

23.10.

 

09:15

 

 

sv. Ján Kapistránsky, ľ. s.

Sobota

24.10.

 

09:15

 

 

sv. Anton Mária Claret, ľ.s.

Nedeľa

25.10.

07:45

 

10:45

 

30. NvCO, krst: 11:45,12:15

 

KAPLNKA OTVORENÁ K SÚKROMNEJ MODLITBE

23.10 od 09:45 do 10:45

25.10 od 08:45 do 10:45

 

Iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony a podmienkou, že sa naraz nezhromaždí viac ako 6 osôb a dodržia sa predpisy.

 

Možnosť osobne - súkromne prijať Eucharistiu bude v piatok 23.10. a v sobotu 24.10. o 09:15, 09:45 a v nedeľu 25.10. o 07:45, 08:30, 10:45, 11:30 za dodržania predpisov.

 

Krst, sobáš, možný v interiéri – 15m2/1 osoba. Sviatosť zmierenia po dohode s kňazom.

Prosba - farnosti ostali v čase pandémie bez príjmov, prosíme vás o pomoc a podporu.

Milodary pre farnosť môžete poukázať na účet: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

Pokračovanie vo farskej katechéze v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie bude

po uvoľnení opatrení. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa s nimi doma učili, spoločne modlili a sledovali či počúvali sväté omše a vhodné programy.

 

Sväté omše z Košíc a Dekanát Košice – Stred

1. TV Lux, Rádio Lumen

2. TelKE - vysiela prostredníctvom televíznej siete ANTIK a tiež online                               na: https://www.ke-arcidieceza.sk/, http://www.youtube.com/c/telKE, www.telke.sk                                            3. Vysielanie RKF Sv. Rodiny Košice: www: svrodina.sk, prostredníctvom služby YouTube

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 6 osôb, slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Venovať primeraný čas modlitbe - liturgia hodín, ruženec, čítanie Svätého Písma či iná pobožnosť, zvlášť sledovanie svätej omše online v televízii alebo v rozhlase.               Omšové úmysly v termíne 19.10. - 31.10. budeme slúžiť pri neverejných svätých omšiach.   Nedeľné úmysly budú preložené na najbližší možný termín. Prípadnú účasť na svätej omši dohodnúť aspoň deň vopred s kňazom telefonicky. Ďalšie úmysly zatiaľ nebudem prijímať. 

Dnes je Misijná nedeľa. Zbierka na MISIE – pokladnička pri východe z kaplnky. PBZ

 

V noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny

na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.

 

Farská kancelária bude do odvolania zatvorená. Rušia sa aj ďalšie aktivity do odvolania. 

V prípade neodkladných udalostí (krst, pohreb, choroba, iné) spokojne kontaktujte pána farára - 0905 695 789 a pána kaplána - 0908 843 598 telefonicky. Prosím nevolajte v prípade odkladných záležitostí a informácií, ktoré si môžete nájsť na web stránke farnosti.