OZNAMY

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 18.09.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 19.09. do 25.09.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

19.09.

 

09:15  

K

 

 

18:45

F

Féria

UT

20.09.

 

 

12:30

F

16:15

F

 

pohrebná sv.omša:12:30

sv. kórejskí mučeníci, sp.

ST

21.09.

 

09:15

F

 

 

18:45

K

sv. Matúš, sv.

ŠT

22.09.

 

 

16:15

K

 

Féria

PI

23.09.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. páter Pio, sp.

SO

24.09.

 

 

 

 

18:45

K

Féria

NE

25.09.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

26. nedeľa v CO

krsty: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Sv. zmierenia: PO, ST, PIA: 08:55 – 09:10, 18:25 – 18:40; UT, ŠT: 15:55 – 16:10.

Úradné hodiny farskej kancelárie: PO, ST, PIA: 16:15 – 17:30 – BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Dnešnú nedeľu 18.09. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby farnosti - kostola, fary a pastoračného centra.

Úmysly svätých omší na mesiac október 2022 hláste pánu farárovi po svätých omšiach v pondelok 19.09. až piatok 23.09. PBZ

Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu - poďakovanie za úrodu.

V stredu 21.09. a vo štvrtok 22.09. sa budú v kostole montovať vitráže.

Brigáda: kaplnka, v sobotu 24.09. o 8:00. PBZ

Upratovanie kostola vo štvrtok 22.09. o 17:00 skupina č. 6. PBZ  

Budúcu nedeľu 25.09. je 108. svetový deň migrantov a utečencov.                   

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, Rebrík: 1,90 €.

Požehnanie nového vyobrazenia patrocínia, Košice KVP, 18.09.2022 o 10:30.

Letáčiky programu katolíckeho rádia Mária na september a október 2022 nájdete vzadu pri východe z kostola. Viac na www.radiomaria.sk.

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie 2022/2023, bude prebiehať od 20. septembra 2022. Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

Prihlasovanie na sviatosť birmovania a iniciačné sviatosti pre dospelých 2022/2023 bude prebiehať od 20. septembra 2022.

Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

V mesiaci august 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 79 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.      

 

Evanjelizačný úmysel na september 2022:

Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.

Úmysel KBS na september 2022:

Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory a podriadenosti Božej vôli.