Oznamy

20. nedeľa v cezročnom období – 18.08.2019  

 

Pondelok

19.08.

 

09:15

 

 

 

Utorok

20.08.

 

 

 

18:15

Sv. Bernard - spomienka

Streda

21.08.

 

09:15

 

 

Sv. Pius X. - spomienka

Štvrtok

22.08.

 

 

 

18:15

PM Kráľovnej - spomienka

Piatok

23.08.

 

09:15

 

 

 

Sobota

24.08.

 

 

 

18:15

krsty: 11:45

Nedeľa

25.08.

07:45

09:15

10:45

18:15

krsty: 11:45

 

*Od 01.07. do 01.09.2019 sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

Pondelok, streda, piatok o 09:15 hod. Utorok, štvrtok, sobota o 18:15 hod.

Nedeľa bez zmeny: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

 

*Úradné hodiny počas prázdnin 01.07. – 30.08.2019 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

Od 19.08. do 23.08. kontaktujte iba pána kaplána. (0908 370 304) PBZ

 

*Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 22.08. o 18:45 - skupina č. 11. PBZ

 

*Dnešnú nedeľu 18.08. bola pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra. PBZ

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €.

 

*Púť mužov - Gaboltov: dnes nedeľa 18.08.2019

 

*Národný pochod za život - Bratislava 22.09.2019. Prihlasovanie v sakristii do 18.08.2019.

Viac informácií webová stránka a výveska.

 

*Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v dňoch 30. a 31. augusta 2019 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce.

Piatok (30.08.) od 17:30 do 20:30 hod a v sobotu (31.08.) od 08:30 do 12:30 hod. Prihlasovanie ukončené.

 

*V čase prázdnin a dovoleniek nezabúdajme na dôstojné oblečenie pri návštevách kostolov a bohoslužieb. PBZ