Oznamy

33. nedeľa v Cezročnom období – 17.11.2019  

 

Pondelok

18.11.

 

09:15

 

18:45

Féria, DSO

Utorok

19.11.

 

 

16:15

 

Féria

Streda

20.11.

 

 

 

18:45

Bl. Anna Kolesárová, ľ.spom.

Štvrtok

21.11.

 

 

16:15

 

Obetovanie PM, spom.

Piatok

22.11.

 

09:15

 

18:45

Sv. Cecílie, spom. SN

Sobota

23.11.

 

 

 

18:45

Féria, SN

Nedeľa

24.11.

07:45

09:15

10:45

18:45

34. nedeľa v CO-Krista Kráľa

 

Svätá omša za účasti detí (detská svätá omša) bude v pondelok 18.11. o 18:45.

Katechéza a krátky nácvik spevu začína v pondelok 18.11. už o 18:15.

Stretnutie s rodičmi všetkých detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie bolo v nedeľu

10.11. o 17:15 v kaplnke. Zápis zo stretnutia je zverejnený na webovej stránke a výveske. Objednané materiály pre deti k adventu si môžete zakúpiť v sakristii kaplnky. PBZ

 

Dnešnú nedeľu 17.11. (tretia v mesiaci) bola pri všetkých svätých omšiach zbierka

na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

 

Oslavy vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku mesta Košice - svätá omša DÓM 17.11. o 10:30.

 

Dnes je 3. svetový deň chudobných: Misericordia et misera (2016) – ap. list pápež František.

 

Budúcu nedeľu 24.11. je nedeľa KRISTA KRÁĽA. Po svätých omšiach bude modlitba zasvätenia sa ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

 

Sviatosť zmierenia v tomto týždni: utorok až piatok vždy 20 minút pred svätou omšou.

 

ÚMYSLY sv. omší (počet dve na osobu) na mesiace január, február - kto má záujem, nech príde zahlásiť duchovnému otcovi do sakristie kaplnky 19.11. - 22.11. po svätých omšiach.

   

Upratovanie kaplnky poprosím vo štvrtok 21.11. o 17:00 – členov skupiny č.12. PBZ

 

Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €. Med priamo od včelára v sakristii rôzne druhy: 7,00 – 9,00 €.

 

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v dňoch 22. a 23. novembra 2019 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce.

Piatok (22.11.) od 17:30 do 20:30 hod a v sobotu (23.11.) od 08:30 do 12:30 hod. Prihlasovanie formou SMS ( mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša)

u pána farára ( Patrik Vojtek: 0905 695 789 ) od 05.11.2019 do 20.11.2019. PBZ

 

Festival sakrálneho umenia Košice - 30. ročník: 10.11. – 24.11.2019. www.kosice.sk

 

Adventný koncert bude v našej kaplnke v nedeľu 01.12. o 14:00 - DELICATES TRIO.

 

Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti. PBZ