OZNAMY
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 17.09.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 18.09. - 24.09.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

18.09.

 

09:15

K

 

 

18:45 F

Féria

UT

19.09.

 

 

 

16:15 F

 

sv. Januára, ľ. sp.
večeradlo: 17:00

ST

20.09.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Ondrej Kim Taegon a spol. kórejskí mučeníci, sp.,

ŠT

21.09.

 

 

 

16:15 K

 

sv. Matúš, sv.

PI

22.09.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria,

upratovanie: 10:00

BS: 19:30

SO

23.09.

 

 

15:00 F

16:30 F

18:45 K

sv. Pia z Pietrelciny, sp., krst: 13:30

sobáš: 15:00 - s omšou, 16:30 - obrad

večer s platnosťou

NE

24.09.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

25. nedeľa v CO

 

F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722  

Dnešnú nedeľu 17.09. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

Zbierka na Rádio Lumen: označená pokladnička pri vchode do kostola
od 18.09. do 24.09. vrátane. PBZ

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať: (18.09.: 17:45 - 18:15, 19.09. a 21.09.: 17:00 - 17:30 v sakristii kostola - posledné termíny). Prihlášky a pokyny k prihláseniu boli zverejnené od 20.08.2023 na webovej stránke farnosti a výveskách.

Sviatosť zmierenia počas týždňa: PO, ST, PI: 08:45 - 09:10, 18:15 - 18:40, UT, ŠT: 15:45 - 16:10.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30.

Úmysly svätých omší na mesiac OKTÓBER môžete hlásiť pánu farárovi
po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 18.09. do 22.09.


V utorok 19.09. bude po svätej omši večeradlo o 17:00.

Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu - poďakovanie za úrodu.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 22.09. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Biblické stretnutie bude v piatok 22.09. po svätej omši o 19:30.                  

Katolícka tlač pri hlavnom vstupe do kostola: Katolícke noviny: 1,50 €, Slovo+: 2,50 €, Rebrík: 2,50 €.

V dňoch 24.09. - 30.09.2023 organizujeme farskú púť do Medjugorja.
Srdečne pozývame. Prihlasovanie a informácie: www.putnickezajazdy.sk, vivertour@gmail.com, 0918 687 416, 0905 470 210. Odchod autobusu bude dňa 24.09. o 16:50 - zastávka MHD Budapeštianska.

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť v kostole aj POS terminál.
V mesiaci AUGUST 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 74 darcov. PBZ


 

Ohlášky

Ing. Stanislav Hudák, bývajúci Hanojská 5, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Andrea Onofrejová, bývajúca Lemešany 372: 10.09., 15.09., 17.09.2023. Sobáš - RKF sv. Dominika Savia Košice 23.09.2023 - 15:00.

Ing. Viktor Sinčák, bývajúci Staničná 232, Ruskov a Ing. Martina Kohútová, bývajúca Havanská 7, Košice - Sídlisko Ťahanovce: 10.09., 15.09., 17.09.2023. Sobáš - RKF sv. Dominika Savia Košice 23.09.2023 - 16:30.

Ing. Marek Haluška, bývajúci Viedenská 27, Košice - Sídlisko Ťahanovce a Mgr. Michaela Mikulcová, bývajúca Hornozoborská 108, Nitra - Zobor: 17.09., 24.09., 01.10. 2023. Sobáš – RKF sv. KM Fričovce 07.10.2023.

 

Evanjelizačný úmysel na september 2023:
Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

Úmysel KBS na september 2023:
Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.