OZNAMY

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 17.07.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 18.07. do 24.07.2022

Kancelária – úradné hodiny počas prázdnin nebudú.

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

18.07.

 

09:15 K

 

 

 

Féria

UT

19.07.

 

 

 

 

18:45 K

Féria

ST

20.07.

 

09:15

K

 

 

 

sv. Apolinár, ľ. sp.

ŠT

21.07.

 

 

 

 

18:45 K

sv. Vavrinec z Brindisi, ľ. sp.

PI

22.07.

 

09:15

K

 

 

 

sv. Mária Magdaléna, sv.

SO

23.07.

 

 

 

 

18:45
K

sv. Brigita, patrónka Európy sv. krsty: 11:00, 12:00,

sobáš s omšou: 15:00

NE

24.07.

07:45 K

09:15
F

10:45 F

 

18:45 K

17. nedeľa v CO

krsty: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Od 06.07.2022 máme sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  PO, ST, PIA: 09:15, UT, ŠT, SO: 18:45. NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Úradné hodiny počas prázdnin od 06.07. – do 04.09. nebudú. Potrebné a neodkladné záležitosti vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode. V tomto týždni s pánom kaplánom – pán farár má dovolenku: PO – PIA.

Dnešnú nedeľu 17.07. je pri všetkých svätých omšiach zbierka na kostol, faru a pastoračné centrum - povzbudzujem k štedrosti. PBZ

Odpustová slávnosť: Gaboltov 16. - 17.07.2022. Svätú omšu v nedeľu 17.07. o 10:30 bude naživo vysielať RTVS.

Sviatosť zmierenia: PO, UT, ST, ŠT, PIA – 20 minút pred svätou omšou.

Upratovanie kostola vo štvrtok 21.07. o 17:00 skupina č. 7.  KN: 1,00 €. PBZ

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v piatok 05.08.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 06.08.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda Košice – v suteréne kostola. Prísť je potrebné v piatok aj v sobotu. Prihlasovanie formou SMS správy u pána diakona. (Peter Astrab: 0904 437 332) od 18.07. do 03.08.2022 resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

Odpustová slávnosť v obci Ťahanovce bude v nedeľu 24.07. o 08:00 a 10:30. Celebruje dp. Juraj Jurica.

Deň starých rodičov a seniorov v nedeľu 24.07. - 4. júlová nedeľa.

V mesiaci jún 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 78 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 19. do 30. septembra 2022. Príprava na prijatie sviatostí začne začiatkom mesiaca október 2022.

V nedeľu 23.10.2022 o 15:00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Pozývame jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom do 14.09.2022. Je potrebné uviesť mená a priezvisko manželov a dátum ich sobáša.

Evanjelizačný úmysel na júl 2022:

Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.

Úmysel KBS na júl 2022:

Aby starí rodičia a seniori neboli opustení a boli vhodným obohatením pre svoje rodiny.