OZNAMY

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 16.10.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 17.10. do 23.10.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

17.10.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Ruženec deti: 18:15, DSO

sv. Ignác Antiochijský, sp.,

UT

18.10.

 

 

 

16:15

F

 

sv. Lukáš, sv.

ST

19.10.

 

09:15

F

 

 

18:00

  F K

Stretnutie: 18:45

Féria, birmovanci

ŠT

20.10.

 

 

 

16:15

K

 

Féria, birmovanci upratovanie kostola

PI

21.10.

 

09:15

K

 

 

18:45 F

Féria

SO

22.10.

 

 

 

 

18:45

K

Brigáda 08:00 – kaplnka

sv. Ján Pavol II, ľ. sp.

NE

23.10.

07:45 F

09:15

K

10:45 K

 

18:45 F

Misijná nedeľa,

30. nedeľa v CO

krsty: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Dnešnú nedeľu 16.10. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby farnosti - kostola, fary a pastoračného centra.

Úmysly svätých omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER 2022 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 17.10. do 21.10.2022.

Sviatosť zmierenia: PO, ST, PIA: 08:55 – 09:10, ST: 17:20 – 17:55, PIA: 18:25 – 18:40,  UT, ŠT: 15:55 – 16:10.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00; PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 17.10. o 18:45. Aktivita: Milión detí sa modlí ruženec začíname o 18:15. Pozývame aj rodičov. ( letáčik )

POZOR ZMENA. Svätá omša bude v stredu 19.10. o 18:00 !!! Po svätej omši  o 18:45 Vás srdečne pozývame na stretnutie s laickým misionárom Tomom Edwardsom a na jeho príhovor a svedectvo. Modlitbu ruženca začínajú chlapi o 17:20.

Upratovanie kostola vo štvrtok 20.10. o 17:00 skupina č. 10. PBZ

Košické Hanusove dni: 21. 10. – 23.10.2022. DKC Veritas, Košice. ( letáčik )

V sobotu 22.10. bude o 08:00 brigáda – demontáž stien a zariadenia kaplnky. Pozývame chlapov a mládencov aj s nástrojmi. PBZ

Budúcu - Misijnú nedeľu 23.10. bude zbierka na MISIE po svätých omšiach pri východe z kostola. ( letáčik ) PBZ

Budúcu nedeľu 23.10. pozývame na misijnú kávu a koláčik do pastoračného centra po svätých omšiach o 07:45 a 09:15.

V nasledujúcich dňoch budú prebiehať pri kostole a fare práce úpravy exteriéru.

Október – mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame k spoločnej modlitbe 40 minút pred začiatkom svätej omše.

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, Rebrík: 1,90 €. PBZ

V mesiaci september 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 81 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

 

      OHLÁŠKY

Manželstvo chcú uzavrieť: René Bolna, syn rodičov Stanislava a Anny r. Potočňákovej, bývajúci: Európska Trieda 2507/11, KošiceViktória Imričková, dcéra rodičov Ľubomíra a Henriety r. Kočišovej, bývajúca: Zimná 194/18, Čierna nad Tisou. Ohlasujú sa 1. a 2. krát. Kto vie o nejakej manželskej prekážke, nech to oznámi v kancelárii farského úradu.

 

Evanjelizačný úmysel na október 2022:

Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

Úmysel KBS na október 2022:

Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a za všetkých okolností.