OZNAMY

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 15.01.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia

16.01. - 22.01.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

16.01.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Féria,

katechéza: 18:15, DSO

UT

17.01.

 

 

 

16:15

K

 

sv. Anton, sp.

večeradlo: 17:00

birmovanci (kaplán)

ST

18.01.

 

09:15

K

 

 

18:45 K

Féria

birmovanci (diakon)

MSO

ŠT

19.01.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

miništranti: 17:00

PI

20.01.

 

09:15

F

 

 

18:45 F

sv. Šebastián, ľ. sp.

upratovanie: 10:00

SO

21.01.

 

 

 

 

 

18:45 F

sv. Agnesa, sp.

večer s platnosťou

Biblická noc: 20:00 - 22:45

NE

22.01.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

3. nedeľa v CO

Nedeľa Božieho Slova

 

V dňoch 16.04. – 23.04.2023 budú prebiehať v našej farnosti FARSKÉ MISIE s účasťou rehoľníkov Spoločnosti Božieho Slova (SVD - Societas Verbi Divini) – verbistov. Poznačme si to prosím do svojich diárov. PBZ

Dnešnú nedeľu 15.01. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby  farnosti - kostola, fary a pastoračného centra.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 27.01.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 28.01.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice. Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:15) aj v sobotu ( o 08:15 ).
Prihlasovanie formou SMS správy. (Peter Astrab - diakon: 0904 437 332)
od 12.01. do 25.01.2023
resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

Budúcu nedeľu 22.01. slávime ako Nedeľu Božieho Slova.
Z tejto príležitosti Vás v sobotu 21.01. večer po svätej omši pozývame do nášho kostola na nočné bdenie so Svätým Písmom, pri ktorom sa bude čítať celé Evanjelium podľa sv. Matúša. (cca. 20:00 – 22:45). Prosíme lektorov, aby sa zapísali na rozpis kapitol evanjelia pri vchode do kostola.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Sviatosť zmierenia bude od 09.01.2023 v našej farnosti v týchto časoch:
PO, ST, PIA: 08:45 – 09:10, ST, PIA: 18:15 – 18:40, UT, ŠT: 15:45 – 16:10.

Úmysly svätých omší na mesiac FEBRUÁR 2023 môžete ešte hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 16.01. do 20.01.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 16.01. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo s Pannou Máriou.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 18.01. o 18:45.

Formačné stretnutie miništrantov bude vo štvrtok 19.01. po svätej omši o 16:15 so začiatkom o 17:00. ( téma: Používanie liturgických kníh )

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 20.01. o 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: 18.01. – 25.01.2023.
Kto sa v tomto týždni zúčastní na modlitbách za jednotu kresťanov, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

29. ekumenická bohoslužba slova „Za jednotu kresťanov“ dňa 23.01.2023 o 18:00 v Historickej radnici ( plagát na nástenke ).

Spoločenstvo Modlitieb matiek pozýva mamičky, ktoré majú túžbu sa pravidelne sa stretávať a spoločne sa modliť za svoje deti a vnúčatá, aby prišli do kostola dňa 24.01. po svätej omši, ktorá začína o 16:15, na informačné stretnutie o 17:00, kde sa dozvedia viac o spiritualite spoločenstva modlitieb matiek.
Kontakt: mama Slávka: tel.: 0904 811 822.

K finančnej podpore života farnosti môžete zvlášť v nedele a sviatky použiť POS terminál, ktorý sa nachádza pri hlavnom vstupe do kostola. PBZ

Katolícke noviny: zmena ceny od 2023: 1,50 €.
Kniha ( + USB kľúč) - Stretnutie mladých so Svätým Otcom: 10,00 €.

V mesiaci december 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 83 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na január 2023:

Za učiteľov. Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel KBS na január 2023:

Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.