Oznamy

33. nedeľa v cezročnom období - 14.11.2021

Bohoslužby od 15.11.2021 – 3. stupeň ohrozenia – čierna.

Pondelok – Piatok: režim OTP – max. 20 osôb.

Sobota - Nedeľa: režim kompletne očkovaní – max. 100 osôb.

Povinná evidencia – doniesť už z domu na lístku údaje:

meno, priezvisko, telefónne číslo a vhodiť do schránky pri vstupe. PBZ

 

PO

15.11.

 

09:15 K

 

18:45 F

sv. Albert Veľký., ľ. sp., DSO

UT

16.11.

 

 

16:15 F

 

Féria

ST

17.11.

 

09:15 F

 

18:45 K

sv. Alžbeta, patrónka KE, MSO

ŠT

18.11.

 

 

16:15 K

 

Výr. posv. baz. sv. Petra a Pavla

PI

19.11.

 

09:15 K

 

18:45 F

Féria

SO

20.11.

 

 

 

18:45 K

bl. Anna Kolesárová, ľ. sp.

NE

21.11.

07:45 K

09:15 K

10:45 F

18:45 F

Kristus Kráľ, sl., Krst: 12:00

 

F: farár (P. Vojtek 0905 695 789)

K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Svätá omša za účasti detí (detská svätá omša) bude v pondelok 15.11. o 18:45. Katechéza a nácvik spevu začína už o 18:15! Ponúkame: Tik-tak blok: 2,50 €, Náš pápež František: 1,90 €, Rebrík: 1,90 €. Na omšu, prosíme, nech prídu iba rodičia s deťmi a tí, ktorých úmysel svätej omše sa slávi.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 17.11.: 18:45. (skupiny prípravy: PO,UT).  Na omšu, prosíme, nech prídu iba birmovanci a tí, ktorých úmysel svätej omše sa slávi. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Úmysly svätých omší na mesiac december 2021 môžete hlásiť pánu farárovi  po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 15.11. do 19.11.2021.

Upratovanie kaplnky v piatok 19.11.: sk. č. 4 o 17:00. KN: 0,70 €; SMN: 1,50 €.

Dnešnú nedeľu 14.11. je 5. svetový deň chudobných.

V stredu 17.11. je štátny sviatok: farská kancelária bude zatvorená.

V mesiaci október 2021 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 82 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Budúcu nedeľu 21.11.2021 bude po všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra. Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

Budúcu nedeľu 21.11.2021 je nedeľa KRISTA KRÁĽA. Tohto roku prvýkrát slávime na tento sviatok ako (36.) Svetový deň mládeže. Po svätých omšiach bude modlitba zasvätenia sa ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky.

Evanjelizačný úmysel na november 2021: Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život.

Úmysel KBS na november 2021: Aby sme pamätali na našich zosnulých a získavali pre nich odpustky.