OZNAMY

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 13.11.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 14.11. do 20.11.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

14.11.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Féria,

DSO

UT

15.11.

 

 

 

16:15

F

 

sv. Albert, ľ. sp.

večeradlo:17:00

ST

16.11.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria,

MSO

birmovanci

ŠT

17.11.

 

 

 

16:15

K

 

sv. Alžbeta, patrónka KE, sl., birmovanci

PI

18.11.

 

09:15

K

 

 

18:45 F

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, ľ. sp.

upratovanie: 10:00

SO

19.11.

 

 

 

 

18:45

F

ADSM Snina: 09:00,

krst:13:00, sobáš - obrad: 15:00

NE

20.11.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

Kristus Kráľ, sl.

zbierka pre farnosť

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Dnešnú nedeľu 13.11. je 6. svetový deň chudobných. Článok na tkkbs.sk

Dnešnú nedeľu 13.11. je odpustová slávnosť Dóm sv. Alžbety o 10:30.

Sviatosť zmierenia: PO, ST, PIA: 08:55 – 09:10, ST, PIA: 18:25 – 18:40,  UT, ŠT: 15:55 – 16:10.

Úmysly svätých omší na mesiac JANUÁR 2023 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 14.11 do 18.11.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 14.11. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude v našej farnosti večeradlo s Pannou Máriou. Srdečne pozývame na spoločnú modlitbu.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 16.11. o 18:45. V sobotu 19.11. je v Snine Arcidiecézne stretnutie mládeže/ADSM Snina. Prihlasovanie u pána kaplána/diakona do stredy večer 16.11. Viac na acmko.sk

Upratovanie kostola, fary a pastoračných priestorov bude vždy v piatok po svätej omši o 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Budúcu nedeľu 20.11. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby farnosti kostola, fary a pastoračného centra.

Budúcu nedeľu 20.11. je nedeľa KRISTA KRÁĽA a 37. Svetový deň mládeže. Po svätých omšiach bude modlitba zasvätenia sa ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky.

Budúcu nedeľu Krista Kráľa 20.11. pozývame na ,,Kráľovské raňajky“ do pastoračného centra po svätých omšiach o 07:45 a 09:15.

K finančnej podpore života farnosti môžete zvlášť v nedele a sviatky použiť aj POS terminál, ktorý sa nachádza pri hlavnom vstupe do kostola. PBZ

Katolícka tlač: KN: 1,00 €. PBZ

V mesiaci október 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 83 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na november 2022:

Modlime sa za trpiace deti, najmä za deti bez domova, za siroty, za obete vojen, aby mali istotu, že sa im dostane vzdelania, a aby mohli zažiť rodinnú lásku.

Úmysel KBS na november 2022:

Aby mladí dokázali byť opravdivými Kristovými svedkami.