Oznamy

 

24. nedeľa v cezročnom období 13.09.2020

 

Pondelok

14.09.

 

09:15

 

18:45

Povýšenie sv. Kríža, sv.

Utorok

15.09.

07:45

09:15

10:45

18:45

Sedembolestná PM, slávnosť

Streda

16.09.

 

09:15

 

18:45

sv. Kornélius a Cyprián, sp.

Štvrtok

17.09.

 

 

16:15

 

sv. Róber Bellarmín, ľub. sp.

Piatok

18.09.

 

09:15

 

18:45

Féria

Sobota

19.09.

 

 

 

18:45

Féria

Nedeľa

20.09.

07:45

09:15

10:45

18:45

25. nedeľa v CO, Krst: 11:45

 

Na sviatok Povýšenia Kríža možno získať odpustky pri uctení a modlitbe pri misijnom kríži.

 

V utorok 15.09. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska.

Sväté omše budú ako v nedeľu. Pondelok večer zo sviatku Povýšenia Svätého Kríža.

 

Dňa 15. septembra je výročie biskupskej vysviacky kardinála Jozefa Tomku (1979).

 

Jesenné kántrové dni: sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu - poďakovanie za úrodu.

 

Upratovanie kaplnky - štvrtok 17.09.: skupina č. 12 o 17:00. KN: 0,70 €.

 

Budúcu nedeľu 20.09. bude po všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra. Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

 

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v stredu až piatok 20 minút pred svätými omšami.

 

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie 2020/2021, bude prebiehať v tretej dekáde septembra 2020. Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

 

Prihlasovanie na sviatosť birmovania a iniciačné sviatosti pre dospelých 2020/2021 bude prebiehať v prvej dekáde októbra 2020.

Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

 

Sväté omše sú v našej farnosti ako zvyčajne takto:

PO, ST, PIA: 09:15, 18:45, UT, ŠT: 16:15, SO: 18:45, NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

 

Úradné hodiny sú (okrem štátnych a cirkevných prikázaných sviatkov takto):

PO, ST, PIA: 16:15 – 17:30 - Sofijská 1, 1. poschodie.

 

Všeobecný úmysel na september: Aby nebolo drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane a spravodlivo.

Úmysel našich biskupov na september: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám.