OZNAMY
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 13.08.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 14.08. - 20.08.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

14.08.

 

09:15

F

 

 

18:45 F

sv. Maximilián Mária Kolbe, sp.

večer s platnosťou

UT

15.08.

 

09:15

F

 

16:15

F

18:45 F

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

večeradlo: 19:45

ST

16.08.

 

09:15

F

 

 

 

sv. Štefan Uhorský. ľ, sp.

ŠT

17.08.

 

 

 

 

18:45 F

Féria

PI

18.08.

 

09:15

F

 

 

 

sv. Helena, ľ. sp.,

upratovanie: 10:00

SO

19.08.

 

 

 

 

 

18:45 K

krsty: 11:45
 večer s platnosťou

NE

20.08.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

20. nedeľa v CO

 

F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722 

Úradné hodiny počas prázdnin od 03.07. do 03.09.2023 nebudú.
Potrebné a neodkladné záležitosti po telefonickej resp. osobnej dohode.
Dovolenka pán kaplán od 07.08. do 18.08.2023.

Sviatosť zmierenia: PO, ST, PIA: 08:45 - 09:10, ŠT: 18:15 - 18:40. 

Úmysly svätých omší na mesiace SEPTEMBER, OKTÓBER
môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 16.08. do 18.08.

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie: slávnosť - prikázaný sviatok. Sväté omše: pondelok 14.08. večer 18:45, utorok 15.08.: 09:15, 16:15, 18:45.

Požehnanie bylín a kvetov bude v pondelok 14.08. večer a v utorok 15.08.
pri svätých omšiach -
môžete si doniesť byliny a kvety na požehnanie. Toto požehnanie vzniklo v Nemecku, kde je možné doložiť obrady požehnania už
v 10. storočí. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval
ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev vytvorila obrad požehnania bylín
a kvetov, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 18.08. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Budúcu nedeľu 20.08. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby  kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

Katolícka tlač: Katolícke noviny: 1,50 €, Slovo+: 2,50 €.

Pešia púť mladých z Prešova do Levoče sa uskutoční 25. - 27.08.2023. Zámerom je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny
a vyprosiť si milosti. Je to čas radostného putovania v spoločenstve, stíšenia sa, modlitby. Nebudú chýbať rozhovory, povzbudenia, hry a zábava.
Informácie a prihlasovanie: www.acmko.sk a FB ACM.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 08.09.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 09.09.: 08:00 - 13:00 v pastoračných priestoroch kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice.
Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:10) aj v sobotu (o 07:55).
Prihlasovanie formou SMS správy. (Vojtech Turko - diakon: 0949 617 722)
od 07.08. do 31.08.2023
resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

Blahorečenie rodiny Ulmovcov bude v nedeľu 10.09.2023. Pozývame vás
na slávnosť prvého blahorečenia celej rodiny - manželov Ulmovcov, ich 6 detí a siedmeho ešte nenarodeného bábätka. Prosíme záujemcov o účasť na ich blahorečení v Poľsku v obci Markowa neďaleko Rzeszowa, aby sa prihlásili na:
 +421 55 799 42 57, alebo v sakristii kostola RKF Svätej Rodiny Košice.

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 11. do 21. septembra 2023. Prihlášky a pokyny k prihláseniu budú zverejnené od 20.08.2023 na webovej stránke farnosti a výveskách. Príprava na prijatie sviatostí začne začiatkom októbra 2023.

V dňoch 24.09. - 30.09.2023 organizujeme farskú púť do Medjugorja.
Srdečne pozývame. Prihlasovanie a informácie: www.putnickezajazdy.sk, vivertour@gmail.com, 0918 687 416, 0905 470 210.

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť v kostole aj POS terminál.
V mesiaci JÚL 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 73 darcov. PBZ

Evanjelizačný úmysel na august 2023:
Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.

Úmysel KBS na august 2023:
Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista

OHLÁŠKY

 

Daniel Balčík, bývajúci Havanská 22, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Simona Artimová, bývajúca Havanská 22, Košice - Sídlisko Ťahanovce: 30.07., 06.08., 13.08.2023. Sobáš - RKF Božieho milosrdenstva Košice - KVP.

Ladislav Korsch, bývajúci Berlínska 31, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Lucia Konrádyová, bývajúca Berlínska 31, Košice - Sídlisko Ťahanovce: 06.08., 13.08., 20.08.2023. Sobáš - RKF sv. Alžbety Uhorskej Košice.

Michal Závatzký, bývajúci Pekinská 6, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Lenka Čurová, bývajúca Berlínska 18, Košice - Sídlisko Ťahanovce:
13.08., 20.08., 27.08.2023. Sobáš - RKF sv. Alžbety Uhorskej Košice.

Samuel Popovič, bývajúci Bukureštská 7, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Laura Pražmová, bývajúca Bukureštská 7, Košice - Sídlisko Ťahanovce: 13.08., 20.08., 27.08.2023. Sobáš - RKF sv. Petra a Pavla, Košice - Barca.