Oznamy

Najsvätejšia Trojica – 12.06.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 13.06. do 19.06.2022

Kancelária – úradné hodiny: Sofijská 1, 1. poschodie

 

PO

13.06.

 

09:15 K

 

 

18:45

F

sv. Anton Paduánsky, sp., DSO, foto: 1.sk, šaty: 2 sk.

UT

14.06.

 

 

 

16:15 F

 

Féria

ST

15.06.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria

ŠT

16.06.

 

09:15 F

 

16:15 K

18:45

K

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, sl.

PI

17.06.

 

09:15

K

 

 

18:45 K

Diakonská vysviacka:10:00

SO

18.06.

 

 

 

 

18:45

F

Kňazská vysviacka: 10:00 sobáš – obrad: 17:15

NE

19.06.

07:45

F

09:15

K

10:45 K

 

18:45 K

12. nedeľa cez rok,

centrum - sprievod: 09:30

skratka: F: farár (P. Vojtek 0905 695 789) K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 13.06. o 18:45 - katechéza NEBUDE. Deti – šaty vrátiť 2. skupina PSP. Fotografie 1. skupiny PSP budeme odovzdávať po večernej omši v pondelok 13.06.

Sviatosť zmierenia bude: UT, ŠT: 15:55 – 16:10, ST, ŠT, PIA: 08:55 – 09:10, ST, ŠT, PIA: 18:25 – 18:40.     

Dňa 16.06. je prikázaný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše streda s platnosťou 18:45, štvrtok: 09:15, 16:15, 18:45. Po každej svätej omši bude Eucharistická adorácia s požehnaním. Procesia bude po svätej omši o 18:45 pred kostolom. Možnosť získať úplné odpustky - Ctime túto sviatosť slávnu za zvyčajných podmienok.

Tradičná omša s eucharistickým sprievodom cez centrum mesta Košice sa uskutoční v nedeľu 19.06.2022 zo začiatkom o 09:30 v Dóme sv. Alžbety.

Diakonská vysviacka bude v piatok 17.06. a kňazská vysviacka v sobotu 18.06. o 10:00 v Dóme sv. Alžbety. Modlime sa za novokňazov.

Upratovanie kostola v piatok 17.06. o 17:00 skupina č. 3.

Budúcu nedeľu 19.06. je deň otcov. Ďakujeme.

Budúcu nedeľu 19.06. bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na kostol, faru a pastoračné centrum.

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

V mesiaci máj 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 93 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Úmysly svätých omší na mesiac jún, júl, august 2022 hláste pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 13.06. do 17.06.2022.

Bohoslovci Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach organizujú v našej arcidiecéze šiesty ročník Miništrantskej univerzity, ktorá sa uskutoční v termíne od 11.07. do 15.07.2022 v Obišovciach v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej. Miništrantská univerzita je určená pre chlapcov -miništrantov, ktorí v júni tohto roka ukončia 4 .- 8. ročník ZŠ.

Cena Miništrantskej univerzity je pre jednotlivca 70 €, pre dvoch a viac súrodencov (každý jeden) 60 €. Miništrantská univerzita bude sprevádzaná duchovným programom. Prihlasovanie do konca júna 2022.

Bližšie informácie ako aj on-line prihlasovanie na: www.kske.sk

Národné stretnutie mládeže bude v Trenčíne 28. – 31.07.2022 ako súčasť prípravy na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia za účasti pápeža v roku 2023 v portugalskom Lisabone. Prihlasovanie: narodnestretnutiemladeze.sk

 

Evanjelizačný úmysel na jún 2022:

Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.

Úmysel KBS na jún 2022:

Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého Pastiera.