OZNAMY

3. PÔSTNA NEDEĽA - 12.03.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 13.03. - 19.03.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

13.03.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Féria

DSO, katechéza: 18:15 - farár

UT

14.03.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

večeradlo: 17:00
stretnutie rodičia PSP: 17:30

ST

15.03.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria,
rekolekcie Košice - Dóm: 09:00

MSO, birmovanci - diakon

ŠT

16.03.

 

 

 

16:15

K

 

Féria

birmovanci - kaplán

PI

17.03.

 

09:15

K

 

 

18:45 K

Féria, upratovanie: 10:00

uloženie urny: 10:00, KC: 18:15
SN: 17:15 – 21:15

SO

18.03.

 

 

 

 

 

18:45 K

SN: 08:15 - 13:15
večer s platnosťou

NE

19.03.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

4. pôstna nedeľa,

krsty: 11:45,
KC - Kalvária: 14:30

 

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Krížová cesta dnes: 12.03.: 14:30 – birmovanci.

Sviatosť zmierenia je v týchto časoch: PO, ST, PIA: 08:45 – 09:10,
UT, ŠT: 15:45 – 16:10, ST, PIA: 18:15 – 18:40. 

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30.

Úmysly svätých omší na mesiac APRÍL 2023 môžete hlásiť pánu farárovi
po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 13.03. do 15.03.

V pondelok 13.03. je 10. výročie zvolenia pápeža Františka.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 13.03. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo.

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie v našej farnosti bude v kostole v utorok 14.03. o 17:30. Prosím o dochvíľnosť.
Účasť aspoň jedného z rodičov resp. poverenej osoby je potrebná. PBZ

 

V stredu 15.03. o 09:00 máme rekolekcie – pracovné  a modlitbové stretnutie kňazov dekanátu Košice - stred vo farnosti sv. Alžbety – Dóm.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 15.03. o 18:45.

Dňa 17.03. je 33. výročie biskupskej vysviacky nášho emeritného otca arcibiskupa Alojza Tkáča. Pamätajme v modlitbách.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 17.03. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Počas pôstneho obdobia pozývame k spoločnej pobožnosti krížovej cesty: piatok 17.03.: 18:15 - BSR 3. skupina a v nedeľu 19.03.: Kalvária: 14:30.

Veriaci, ktorý v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Modlitba sa nachádza v spevníkoch po textoch svätej omše.)

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 17.03.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 18.03.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice. Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:15) aj v sobotu (o 08:15). Prihlasovanie ukončené ku dňu 05.03. z dôvodu naplnenia kapacity.

Budúcu nedeľu 19.03. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby  kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

Slávnosť sv. Jozefa sa tohto roku prekladá na pondelok 20.03.

V dňoch 16.04. – 23.04.2023 budú prebiehať v našej farnosti FARSKÉ MISIE s účasťou rehoľníkov Spoločnosti Božieho Slova – verbistov. PBZ

Katolícke noviny: 1,50 €.    

Veľkonočný paškál do rodín pod chórom: milodar - 5,00 €. PBZ

Možnosť darovať 2% z dane. ZKSM – tlačivá odovzdať v sakristii. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na zksm.sk (sekcia - Podporte nás).

V mesiaci február 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 76 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na marec 2023:
Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby
v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel KBS na marec 2023:
Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.