Oznamy

28. nedeľa v cezročnom období 11.10.2020 

 

Pondelok

12.10.

 

09:15

 

 

18:45

Féria

Utorok

13.10.

 

 

16:15

 

 

Féria

Streda

14.10.

 

09:15

 

 

18:45

Féria

Štvrtok

15.10.

 

 

16:15

 

 

sv. Terézia od Ježiša, sp.

Piatok

16.10.

 

09:15

 

 

18:45

sv. Margita Alacoque, ľ. sp.

Sobota

17.10.

 

 

 

17:15

18:45

sv. Ignác, sp. krst: 10:00

Nedeľa

18.10.

07:45

09:15

10:45

17:15

18:45

29. nedeľa v CO, krst: 11:45

 

V pondelok 12.10. o 18:45 bude prvá svätá omša pre deti - PSP 2020/2021skupina „A“. ZŠ Bruselská + CZŠ Juhoslovanská. Katechéza začína už o 18:15. Nácvik spevu o 18:35.

Po jej skončení o cca 19:20 bude odovzdanie potvrdení, USB kľúč (DVD + FOTO) pre deti z 2. skupiny PSP 2019/2020 – zo dňa 27.09.2020.

 

Birmovanci: Menný zoznam a predbežné rozdelenie prihlásených birmovancov do skupín nájdete na webovej stránke farnosti najneskôr od 13.10.. Prvé organizačné stretnutie bude  15.10.2020 o 17:00 v kaplnke – skupiny pondelok a utorok a o 17:30 - skupiny streda, štvrtok a individuálna príprava.

Na tomto stretnutí dôjde ku konečnému rozdeleniu birmovancov do skupín, preto je účasť birmovanca povinná! Ak nemôže prísť birmovanec, nech príde jeden z rodičov.

 

Budúcu - Misijnú nedeľu 18.10. bude po všetkých svätých omšiach pri východe z kaplnky zbierka na MISIE – označená pokladnička pri východe z kaplnky. PBZ

 

Každú nedeľu v mesiaci do odvolania ( kvôli COVID 19 ) bude po všetkých svätých omšiach zbierka - zvonček na podporu farnosti a výstavbu kostola, fary a pastoračného centra. Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ za štedrosť.

 

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. V našej farnosti rezervujeme 5 miest v kaplnke pre toho veriaceho ( rodinu ), ktorého úmysel svätej omše sa slávi - obetuje pri konkrétnej svätej omši. Musí (musia) však prísť najneskôr 10 minút pred začiatkom svätej omše.

 

ÚMYSLY sv. omší na mesiac november - kto má záujem, nech príde zahlásiť duchovnému otcovi do sakristie kaplnky 15.10. - popoludní, 16.10. - dopoludnia po svätých omšiach.    

 

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v utorok až piatok 20 minút pred svätými omšami.

 

Upratovanie kaplnky - štvrtok 15.10.: skupina č. 3: pozor o 18:00 – po stretnutí birmovancov. KN: 0,70 €, Rebrík: 1,90 €. Svetové misie: dobrovoľné. PBZ

 

Október – mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame k spoločnej modlitbe 30 minút pred začiatkom svätej omše. UT: BSR1, ST: BSR2, ŠT: BSR3, PIA: BBSJ.

 

Všeobecný úmysel na október: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.

Úmysel našich biskupov na október: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.